Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Revolutie Door Mind Map: Revolutie

1. Constitutionele monarchie

1.1. Staatsvorm

1.1.1. Keizer

2. Verenigde Koninkrijk der Nederlanden

2.1. Verenigd

2.1.1. Luxemburg

2.2. Koning Willem I

2.2.1. Staatshoofd

3. Bataafse Republiek

3.1. Patriotten

3.1.1. Macht

3.2. Gesteund

3.2.1. Franse invasie

4. Regenten

4.1. Bestuurlijke functies

5. Staatsgreep

5.1. Macht overnemen

6. Code Napoléon

6.1. Dezelfde

6.1.1. Straffen

6.2. Frankrijk

7. Gematigden

7.1. Zonder geweld

8. Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger

8.1. Rechten van burgers

8.1.1. Grote invloed

9. Koninkrijk Holland

9.1. Opdracht

9.1.1. Frankrijk

10. Patriotten

10.1. Burgers

10.1.1. Nederland invoeren

10.2. Regenten en Oranjes

10.2.1. Democratie invoeren

11. Kleine burgerij

11.1. Geïnspireerd

11.1.1. Verlichting

11.2. Eiste invloed

11.2.1. Bestuur van het land

12. Radicalen

12.1. Geweld

12.1.1. Vijanden uitschakelen

13. Terreur

13.1. Grote aantallen gedood

14. Nationale Vergadering

14.1. Aparte vergadering

14.2. Derde stand

14.2.1. Niet mee eens

14.2.2. Besluitvorming

15. Staten-Generaal

15.1. Vroeger

15.1.1. Algemene vergadering

15.1.2. Drie standen

15.2. Nu

15.2.1. De volkvertegenwoordiging

15.2.2. Nederland 1e & 2e kamer