Nihal uit windland

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Nihal uit windland Door Mind Map: Nihal uit windland

1. Vertelprocedé

1.1. Tijd

1.1.1. Het verhaal speelt in een middeleeuwse tijd, er zijn dus nog geen machines en vuurwapens uitgevonden. Dit zorgt ervoor dat alles in de Verrezen Wereld kleinschaliger is dan in de onze. Het oorlogvoeren bestaat uit slagvelden waarbij twee legers elkaar bevechten, en er man-tegen-man gevochten wordt. De productie van goederen gebeurt met de hand. De mensen leven in kleine dorpjes of steden. Dit alles zorgt ervoor dat er een zekere sfeer en romantiek wordt opgeroepen die bij boeken die zich in de modernere tijd afspelen niet meer is.

1.2. Spanning

1.2.1. Het hele verhaal door blijven er actiemomenten zich opvolgen en blijft de spanning opgebouwd, zodat de lezer geboeid blijft en graag door wil lezen om te weten hoe het verhaal afloopt

1.3. Perspectief

1.3.1. Het perspectief ligt bij Nihal. Hierdoor komt de lezer de hele tijd haar gedachten en ideeën bij belevenissen te weten. Dit zorgt ervoor dat steeds duidelijk is waarom ze op een bepaalde manier handelt en hoe bepaalde gebeurtenissen invloed op haar hebben.

1.4. Personages

1.4.1. Naast de hoofdpersoon, Nihal, en Sennar, wiens leven als het ware met dat van Nihal is verbonden, verschijnen en verdwijnen alle personages zo gauw ze dat in Nihals leven doen. Daarbij worden dan ook nog alleen maar de momenten beschreven die invloed hebben op Nihal. Hierdoor wordt Nihals levensverloop verduidelijkt door de mensen die ze in bepaalde stadia van haar leven kende en komt de nadruk te liggen wat deze personages op wat deze personen met Nihals ontwikkeling te maken hebben.

1.5. Plaats

1.5.1. Het verhaal speelt zich op verschillende plaatsen af. Dat is Salazar tijdens Nihals jeugd en Soana's hutje tijdens haar magiërsopleiding. Daarna verhuist ze naar de Academie en vervolgens verscheidene kampen en slagvelden aan het front voor haar opleiding tot drakenridder. Ten slotten is er nog het dorpje waar ze probeert een 'normaal' leven te leiden. De plek waar het verhaal zich afspeelt verandert dus met de verschillende stadia van Nihals leven, waar dus ook weer de nadruk op wordt gelegd.

1.6. Het vertelprocedé is dus zo aangewend dat steeds duidelijk Nihals ontwikkeling verduidelijkt en uitgelegd wordt.

2. Intrepreteren

2.1. In het boek zijn verscheidene open plekken. Ik heb hier slechts enkele punten weergegeven omdat ik denk dat het beeld hierdoor duidelijk wordt, en er anders gewoon een overvloed aan voorbeelden is.

2.1.1. In het boek staat een klein fragment dat beschrijft hoe 'de Nachtlander' de Raad der Magiërs ten val brengt en heerser wordt over 4 landen. Het is aan de lezer om dan de conclusie te trekken dat deze persoon de Tiran is waartegen Nihal steeds vecht en die de vijand van de nog vrije landen is.

2.1.1.1. "Toen hij deel ging uitmaken van de Raad der Magiërs was hij niet veel meer dan een jongen. De Nachtlander was begiftigd met een buitengewone magische kracht en leek een wijze jongeman [...] toen toonde hij zijn ware aard en begon hij de Raadsleden buiten de belangrijkste beslissingen te houden. [...] De inval in de Raadszaal werd door hem persoonlijk geleid. [...] in enkele uren tijd was hij de heerser over de helft van de Verrezen Wereld geworden."

2.1.2. In het begin is het nog niet zo aan de orde, maar verder in het boek wordt door allerlei kleine aanwijzingen steeds duidelijker dat Sennar verliefd is op Nihal, hoewel dit niet zo duidelijk gezegd wordt.

2.1.2.1. "Sennar greep haar, in een vlaag van moed, bij haar arm. 'Luister ... maar wie is die Laio eigenlijk?' [...] 'Ja, nee, natuurlijk ... Ik was gewoon nieuwsgierig. Verder niets' "

2.1.2.2. "Hij haalde diep adem, probeerde te kalmeren. 'Waar ben je, Nihal?' Langzaam bewoog hij zijn handen boven de teil. 'Toon jezelf aan me.' Na een tijdje begon het wateroppervlak te rimpelen. Een gestalte in een zwarte cape reed over de vlakte. 'Geef me een teken. Waar ben je?' Het beeld vervaagde even. 'Nihal!' Het betraande gezicht van de halfelf verscheen op de waterspiegel, om ook meteen weer te verwijnen. 'Nihal!" Sennar vloekte. Hij had zijn emoties niet onder controle."

2.1.3. Nihal is anders. Ze ziet er anders uit doordat ze een halfelf is. Maar ook hoort ze stemmen terwijl er niemand praat, en kan ze met haar draak communiceren en begrijpen ze elkaar, zonder iets te zeggen. Doordat ze een halfelf is, kan ze dus gedachten van anderen opvangen zonder dat ze daar zelf erg in heeft.

2.1.3.1. "een spichtig en rank meisje, met levendige, paarse ogen, golvend, glanzend blauw haar en buitensporig puntige oren."

2.1.3.2. "Ze kon zich daar op zichzelf concentreren, op haar meest verborgen gedachten, op die vage weemoed die ze soms uit het diepst van haar ziel hoorde opstijgen."

2.1.4. Aan het begin van het boek is aan de orde dat nog niet bekend is dat Nihal de laatste halfelf is. Er zijn wel aanwijzingen, zoals dat zij nog nooit iemand heeft gezien die op haar lijkt en niemand over haar ouders wil praten en als zij het onderwerp wel aansnijdt, worden de mensen nerveus wordt ze met een angstvallig zwijgen beloond. Er zou dus wel de opgemerkt kunnen worden dat in ieder geval Nihals ouders op treurige wijze om het leven zijn gekomen

2.1.4.1. "Nihal had al snel gemerkt dat iedereen in Salazar een vader en een moeder had, maar zij alleen een vader. Als ze Livon als klein meisje vragen stelde, had ze altijd vage en verwarrende antwoorden gekregen. Mama was gestorven, niemand wist hoe of wanneer. [...] Iedere keer als ze het onderwerp aansneed kreeg Livon het op z'n zenuwen, dus had Nihal in de loop der tijd geleerd dat ze het maar beter kon vermijden.

2.1.5. Nihal wordt tijdens het vechten gedreven door haat en hoewel het haar kracht geeft, leeft ze alleen nog maar voor het doden. Het maakt haar ook niet meer uit wat anderen ervan vinden. Ik maak hieruit op dat ze zich in de puberteit bevind, maar het is ook duidelijk dat ze haar gevoelens de baas moet worden als ze verder wil kunnen in haar leven.

2.1.5.1. "Vaag zag ze honderden personen voor de toren, de fammins die steeds dichter bij kwamen. Ze hervond alle felheid, haat, woede die ze in zich had. En ze begon te vechten. Nihal wist goed dat je in duels alles vergeet, maar daar, in het strijdperk, was alles compleet anders. Er was echt geen tijd om na te denken: ze bewoog zich als een machine, beheerst door razernij. Heel haar bestaan werd teruggebracht tot enkel haar lichamelijke wezen, haar aanwezigheid ter plekke en tot het doden."

2.1.5.2. "Het kon haar niet schelen wat haar leraar zou zeggen en net zomin tegen wie en hoe er gevochten werd. Ze voelde dat de grens overschreden was. Vechten, nu en meteen: dat moest ze doen."

3. Tijdverloop

3.1. Het verhaal speelt gedurende 3 jaar, 10 maanden en enkele weken, dus bijna 4 jaar.

3.1.1. Het verhaal begint op de dag dat Sennar Nihal verslaat. De dag daarna ging ze naar Soana.

3.1.2. Als ze twee jaar bij Soana is, wordt Sennar bevorderd tot magiër

3.1.2.1. "Er waren twee jaar verstreken sinds Nihal naar de rand van het woud was gelopen om Soana te leren kennen en te vragen haar als leerlinge aan te nemen."

3.1.3. Een jaar daarna wordt Sennar gildemagiër en besluit Nihal drakenridder te worden.

3.1.3.1. "Een jaar na Sennars inwijding [...] gingen Nihal en Fen op weg naar de Academie."

3.1.4. Als ze ruim een half jaar op de Academie zit, komt Sennar op bezoek. Weer enkele maanden is er weer een belangrijke gebeurtenis in haar opleiding, een moeilijke proef, haar eerste veldslag.

3.1.4.1. "Zeven maanden na Nihals entree op de Academie bracht Sennar zijn vriendin een bezoek"

3.1.4.2. "De daaropvolgende maanden werd Nihals leven er een stuk leuker op. [...] Nihal liep voor op het trainingsprogramma en was klaar voor de belangrijkste test: de veldslag."

3.1.4.2.1. Ik heb voor 'de daaropvolgende maanden' in mijn tijdsrekening ruim 3 maanden geteld, omdat ik dit opvatte als in ieder geval meer dan twee, en ik dacht dat drie net te weinig was en vier te veel.

3.1.4.2.2. Ook liep ze voor op het trainingsprogramma, en er van uitgaand dat dit twaalf maanden is, moest ze er nog 5 (ze zat al zeven maanden op de Accademie), en het leek me dat meer dan twee maanden voorlopen vrijwel onmogelijk moet zijn.

3.1.4.3. "De daaropvolgende week hoorde Nihal dat zij en Laio binnen een paar dagen naar Windland zouden vertrekken. [...] Op de avond van de twintigste reisdag bereikten ze de vlakte van Therorn."

3.1.4.3.1. Dit zijn nog drie weken erbij. De ruim 3 van 'de daaropvolgende maanden' hierbij opgeteld zijn dit vier maanden.

3.1.5. Een week na de veldslag komt Nihal weer aan op de Academie. Tijdens de slag was Fen gesneuveld, en daarom was ze weggelopen. Als straf moet ze een week de cel in.

3.1.5.1. Vanaf de veldslag tot de terugkomst in de Academie is ongeveer een week, afgaande op enkele aanwijzingen in het boek.

3.1.5.1.1. "Laio werd wakker bij het tweede hoornsignaal."

3.1.5.1.2. "Diep in de nacht gingen de troepen op weg"

3.1.5.1.3. "'s Avonds bood Laio de soldaat aan om hem af te lossen."

3.1.5.1.4. "De volgende ochtend vingen Sennar en de leerlingen de terugreis aan."

3.1.5.1.5. "Die middag vond de begrafenisplechtigheid voor Dhuval en Fen plaats."

3.1.5.2. "Nihal bracht een week in de cel door. "

3.1.6. Na haar opsluiting moet Nihal ruim twee maanden doorbrengen bij een echte drakenridder, om zo ervaring op te doen met draken en haar vechtkunsten uit te breiden.

3.1.6.1. "Er waren twintig dagen verstreken sinds haar aankomst op de basis en er was nog niets bekend over haar draak."

3.1.6.2. "Twee weken lang zat ze iedere dag op haar hurken, vóór hem."

3.1.6.3. "De volgende twee weken bracht Nihal al haar middagen in de arena door."

3.1.6.4. "Het duurde nog twee weken voor haar training werd voortgezet"

3.1.7. Nihal brengt nog ongeveer twee maanden door in een klein dorpje om te proberen een normaal leven te leiden.

3.1.7.1. Ze vertrekt als de winter net is begonnen en aan het eind van het verhaal loopt de winter ten einde.

3.1.7.1.1. "Nihal daalde de berg af langs een beek die vrolijk tussen de witgeworden rotsen klaterde."

3.1.7.1.2. "Laat in de winter ging ze op een ochtend alleen naar de markt."

4. Mening

4.1. Hoewel het boek sommige momenten een beetje langdradig of saai kan zijn, vond ik het erg leuk om te lezen.

4.2. De momenten tussen de actie door wordt er naar mijn idee te veel doorgegaan over de gemoedstoestand en gevoelens van bepaalde personen, waardoor de nadruk te veel komt te liggen op emoties en niet op het verhaal zelf en de actie daarin.

4.3. Als je eenmaal door dat soort stukjes heen bent wordt het wel snel weer leuk. De spanning wordt goed opgebouwd, en hoewel je weet dat de hoofdpersoon natuurlijk moet blijven leven, vraag je je toch wel af hoe ze zich uit deze benarde situatie zal gaan bevrijden of hoe ze deze sterke, slimme of doordachte tegenstander moet verslaan.

4.4. Ook wordt de omgeving goed en uitgebreid, maar niet te lang, beschreven. Hierdoor werden er bij mij indrukwekkende beelden opgeroepen van grote legermachten, imposante draken en lieflijke dorpjes.

4.5. Al met al wist de schrijfster mijn aandacht er goed bij te houden en las het verhaal lekker weg.

5. Tijd van spelen

5.1. Het verhaal speelt in de Verrezen Wereld, een compleet fictieve wereld. In het boek is niets te vinden over een tijdsrekening in deze wereld. Het enige is een vergelijking met een andere belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van deze wereld, de Tweehonderdjarige Oorlog. Het verhaal speelt zich ruim 300 jaar na het eind van deze oorlog af.

5.1.1. "Driehonderd jaar geleden raakte de Verrezen Wereld verwikkeld in een eindeloos conflict tussen de acht Landen onderling om de absolute overheersing: de Tweehonderdjarige Oorlog."

5.2. In de wereld van Nihal worden veel voorwerpen gebruikt die in onze wereld ook in gebruik zijn (geweest), zoals steden met stadsmuren, wapens als zwaarden en bogen, paarden als transportmiddel en houten huisjes.

5.3. Dit alles duidt erop dat de Verrezen Wereld zich in een staat van ontwikkeling bevind die ongeveer gelijkstaat aan de middeleeuwen in Europa. Ik denk dat het het meeste weg heeft van de late middeleeuwen, omdat de urbanisatiegraad in het verhaal naar mijn idee te hoog is voor eerdere tijden.

5.4. Ook zijn er in het verhaal enkele grote naties die de Verrezen Wereld domineren, en niet, zoals eerder tijdens de middeleeuwen het geval was, allerlei kleine stadsstaatjes.

5.5. Bovendien is er in de Verrezen Wereld een groep mensen aangesteld, de Raad der Magiërs, die zich geheel moet richten op de wetenschap en het vergaren van kennis. Het lijkt er dus op dat in de Verrezen wereld deze dingen belangrijker beginnen te worden, wat ook zo was aan het eind van de middeleeuwen en nog sterker in de renaissance en daarna.

5.5.1. "de raad der magiërs, die zich zou bezighouden met het wetenschappelijke en culturele leven."

5.6. Het verhaal speelt zich dus in een tijd die vergelijkbaar is met 1250-1500 na Christus.

6. Hoofdpersoon

6.1. Nihal

6.1.1. Nihal, een halfelf, heeft een onbezonnen jeugd in Salazar, de hoofdstad van Windland, waar ze met haar vrienden kattenkwaad uithaalt en krijgertje speelt.

6.1.1.1. Onbezonnen jeugd

6.1.2. Ze gaat in de leer bij de magiër Sonea, en raakt bevriend met Sonea's andere leerling, Sennar.

6.1.2.1. Vriendschap Sennar

6.1.3. Een aantal jaar later ontmoet ze Fen, een drakenridder. Ze wordt smoorverliefd op hem, maar dat is niet wederzijds, en daarom verzwijgt ze het.

6.1.3.1. Aan het eind van het verhaal, als Nihal en Sennar gescheiden zijn, krijgt Sennar een eigen verhaallijn waarin het vertelperspectief bij hem ligt. Dit laat zien dat Sennar ook een belangrijk persoon is in het boek.

6.1.3.2. Verliefd op Fen

6.1.4. Enkele jaren daarna, wanneer Sennar wordt bevorderd tot gildemagiër, besluit Nihal dat ze drakenridder wil worden. Na een moeilijke proef wordt ze toegelaten tot de Academie, waar blijkt dat iedereen haar vijandig behandelt omdat ze een halfelf en het enige meisje is. Ze leert ermee leven en negeert de andere studenten

6.1.4.1. Afwijkend, gehaat

6.1.5. Voor haar training gaat ze in de leer bij een drakenridder aan het front. Ze ontdekt dat haar volk, de halfelven, is uitgemoord door de Tiran. Hierdoor gaat ze hem en zijn onderdanen zeer erg haten.

6.1.5.1. Haat tegen tiran

6.1.6. Als ze hoort dat Fen gestorven is, wordt Nihal ondergedompeld in verdriet. Ze trekt zich nog verder terug en stort zich met overgave op haar training. Ze belooft alles te doen om de Tiran, de vijand van de vrije landen, ten val te brengen.

6.1.6.1. Liefdesverdriet, trainen

6.1.7. Door haar haat voortgedreven stort Nihal zich in het ene na het andere gevecht, zonder op de risico's te letten, en wordt zo een ware moordmachine. Haar mentor keurt dit sterk af, omdat hij vind dat je moet vechten om iets te beschermen, en niet om te doden. Daarom stuurt hij haar weg met de taak uit te zoeken waar zij voor vecht.

6.1.7.1. Moordmachine

6.1.8. Ze komt in een klein dorpje uit, waar ze een klein jongetje beschermt tegen wolven. Ze raakt gewond en wordt verzorgd. Ze besluit nog een tijdje te blijven. Aan het eind van het boek probeert ze een normaal leven te leiden om zo de waarde van de vrijheid te ontdekken.

6.1.8.1. Alledaags leven

7. Belangrijkste bijfiguur

7.1. Sennar

7.1.1. Vanaf haar dertiende is de enige vriend en leeftijdsgenoot die Nihal heeft Sennar. Hierdoor speelt hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van Nihals persoonlijkheid.

7.1.2. Sennar wordt magiër en later zelfs lid van het magiërsgilde, een zeer belangrijke positie. Hij is hierdoor een belangrijk figuur voor de oorlog en het verloop daarvan.

8. Spanning

8.1. De schrijfster creëert spanning door elke situatie uitvoerig te beschrijven. Ze vertelt tot in detail hoe de omgeving eruit ziet, zodat je een goed beeld van de situatie krijgt.

8.2. Ook worden bijvoorbeeld bij veldslagen overzichten gegeven van de opstelling van de troepen en de plannen, maar ook de punten die mis kunnen gaan worden behandeld.

8.3. Tijdens de actiemomenten wordt elk gevecht beschreven en daarbij blijft steeds de vraag of Nihal dit weer gaat overleven.

8.4. Ook zit door het hele verhaal de dreiging van de Tiran op de achtergrond, die de oorlog lijkt te winnen met met magie gecreëerde wezens, zodat de lezer ook daarop gefocust is. De lezer zich afvragen hoe de oorlog gewonnen moet worden.

9. Vertelstandpunt

9.1. Het boek is geschreven in het vertelstandpunt derde persoon.

9.1.1. Afgezien van een klein stukje op het eind, waar we met Sennar meeleven, ligt het perspectief bij Nihal.