Mijn nieuwe Mind Map

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Mijn nieuwe Mind Map Door Mind Map: Mijn nieuwe Mind Map

1. Beeld van de functie

1.1. Vast min-max contract - fulltime leerkracht

1.2. Coach

1.2.1. Zelfsturing

1.2.2. Eigenaarschap

1.2.3. Zelf verantwoordelijk

1.3. 21st Century Skills

1.4. Kritisch denken

1.5. Relatie en veilig pedagogisch klimaat

1.5.1. Respect

1.5.2. Empathie

1.5.3. Luisteren naar de ander

1.5.4. Cognitieve ontwikkeling

1.6. Leesbevordering en -motivatie

2. Mijn toegevoegde waarde

2.1. Persoonsomschrijving

2.1.1. Kritische denker

2.1.2. Ambitieus

2.1.3. Oplossingsgericht

2.1.4. Innovatief

2.1.5. Flexibel

2.1.6. Creatief

2.2. Theorie en praktijk gaan hand in hand

2.3. WO geschoold

2.4. Eclectisch lesgeven

2.5. Creator vs. Expert

3. Opbrengstgericht onderwijs

3.1. Samenhang passend onderwijs

3.1.1. Veiligheid, kwaliteitsbesef en talentherkenning leidt tot opbrengsten

3.2. Eigen onderwijs ontwikkelen om tegemoet te komen aan leerbehoeftes

4. Onderwijsontwikkeling- en voorbereiding

4.1. Ontwikkeling eigen onderwijs a.d.h.v. theoretische onderbouwing

4.1.1. Doorlopende leerlijn leesbevordering

4.1.2. Jaarmethode tekenen/handvaardigheid groep 4-6

4.1.3. Valueframing lesmethode gr. 1-8

4.1.4. Woordenschatmuur

4.1.5. Denkgewoontesposter

4.1.6. MI-cirkel

4.1.7. Leerreizen WO

4.1.7.1. 21st Century Skills

4.1.7.2. Coöperatief leren

4.1.7.3. Executieve functies

4.1.7.4. Taxonomie van Bloom

4.1.7.5. Denkbeeldstrategieën

5. Professionalisering

5.1. Ontwikkeling eigen onderwijs a.d.h.v. theoretische onderbouwing

5.2. WO-master Onderwijswetenschappen

5.3. Leesbevorderingscursus vanuit de pabo: certificaat

5.4. Bevoegheid gymlessen (blok 2 + 3)

6. Passend onderwijs

6.1. HGW-cyclus hanteren

6.2. Convergente vs. Divergente differentiatie

6.3. Methodes "strippen" en opnieuw opbouwen

6.4. Eigen lesmethodes ontwikkelen

6.5. Macrovaardigheden aanleren

6.6. Brein- en hersendidactiek

6.7. Ebbinghaus & Yerkes-Dodson

6.8. Kindgesprekken