Module risico en rendement

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Module risico en rendement Door Mind Map: Module risico en rendement

1. Verzekeraar en verzekeringsovereenkomst

1.1. sprake van een onzekere gebeurtenis (over "iets" moet geen zekerheid bestaan).

1.2. verzekeringspremie t.b.v. risicoverschuiving van verzekeringsnemer naar verzekeraar

1.3. (verwachte) uitkeringen aan verzekeringsnemers, de bedrijfskosten en winstopslag worden betaald met ontvangen premies.

1.4. 1. Bereken met de volgende gegevens de premie waarbij deze verzekeraar geen verlies maakt (TO=TK): 1000 verzekeringsnemers; de uitbetaling bij schade is € 2.500; de kans op schade is 1/80; de overige (bedrijfs)kosten zijn € 50.000.

1.5. 2. de verzekeraar hanteert een winstopslag van 8,75% bovenop het premiebedrag. Bereken de verzekeringspremie

2. Verzekeraar en bedrijfsrisico

2.1. A. Informatie asymmetrie

2.1.1. de verzekeringsnemer heeft meer informatie over zichzelf dan de verzekeraar weet.

2.2. B. Moreel wangedrag (moral hazard)

2.2.1. De verzekeraar gaat zich roekeloos gedragen (dikke middelvinger syndroom)

2.3. C. Averechtse selectie (Adverse Selection)

2.3.1. Verzekeraar kent het risico niet van zijn verzekeringsnemers, waardoor het "slechte risico het goede risico uit de markt drukt"

2.4. 1. licht toe hoe deze begrippen de a) kans op schade en b) verwachte uitbetaling per verzekeringsnemer beïnvloeden?

3. Verzekeraar wil Averechtse Selectie en Moral Hazard bij verzekeringsnemers verminderen door?

3.1. Bonus-Malus systeem

3.1.1. goed en wenselijk gedrag wordt beloond door een premieverlaging (=bonus).

3.1.1.1. Moral Hazard

3.1.2. slecht en onwenselijk gedrag wordt geïnternaliseerd door de verzekeringsnemer door een premiestijging (=Malus)

3.1.2.1. Moral Hazard

3.2. premiedifferentiatie

3.2.1. De markt opdelen in marktsegmenten zodat mensen met een laag risico een lagere premie betalen dan mensen met een hoog risico.

3.2.1.1. Adverse Selection

3.3. eigen Risico

3.3.1. de verzekeringsnemer betaalt een deel van de kosten zelf. Bijvoorbeeld per kalenderjaar worden de eerste € 400 kosten niet vergoed (>€ 400 dus wel)

3.3.1.1. Moral Hazard

3.3.2. Of een deel van de schade van de verzekeringsnemer wordt niet vergoed. Bijvoorbeeld per schadegeval is het eigen risico 25% (bij € 400 schade wordt dan € 300 uitgekeerd)

3.3.2.1. Moral Hazard

3.4. Verminderen informatieachterstand

3.4.1. Vragenlijsten hanteren t.b.v. acceptatie of uitwisselen van verzekeringsinformatie met andere verzekeraars. Denk aan Stichting Centraal Informatie Systeem

3.4.1.1. Adverse Selection

3.5. 1. licht toe hoe deze vier mogelijkheden Averechtse Selectie en/of Moral Hazard verminderen!

4. Onzekere situatie

4.1. er zijn meerdere mogelijke uitkomsten en de uitkomst staat niet vast. Maak ik winst of verlies met de aankoop van mijn aandelen Shell en obligaties Nederlandse Staat?

5. Risico

5.1. "kans op schade x schade"

5.2. winkelprijs scooter € 5.000

5.3. Diefstal kans Utrecht 1/300; Dokkum 1/10.000

5.4. 1. Bereken het risico?

5.5. 2. Wat is de premiebetalingsbereidheid voor een inwoner van Utrecht en Dokkum en verandert die als "de kans op schade" en / of "schade" verandert?

5.5.1. ja, want.....

5.5.2. nee, omdat.....

6. Onvrijwillig risico

6.1. "hoort erbij" zoals ziek worden.

7. Vrijwillig risico

7.1. bewust ondernemen c.q. actief handelen zoals; obligaties Nederlandse Staat en/of aandelen Shell kopen op de beurs.