Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Media Door Mind Map: Media

1. Media-onderwijs en mediawijsheid

1.1. Kunstonderwijs

1.1.1. Kunstzinnige en creatieve vermogens

1.2. Mediaonderwijs

1.2.1. Kundig en kritisch omgaan met (nieuwe) media.

1.3. erfgoedonderwijs

1.3.1. Versterkt binding met het verleden en verschaft inzicht in historisch besef en van daar naar de toekomst

1.4. Overig

1.4.1. Taal en communicatie

1.4.2. Rekenen en Wiskunde

1.4.3. OMW

1.4.4. K.O.

1.4.5. Bewo

1.5. Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarbij burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld (2005)

1.6. Nederlandse dimensie vs. buitenland

1.6.1. - Media-educatie van jongeren - Afstand nemen van de voorheen gangbare defensieve benadering - Bescherming tegen negatieve invloeden van media - Mediawijsheid = actievere aanpak - Aansluiten bij de internationale tendens - Ontwikkelen van een verantwoordelijke houding als belangrijke eigenschap van mediawijze burgers.

1.7. Competentiemodel -> mijn niveau

1.7.1. Niveau 0

1.7.1.1. -

1.7.2. Niveau 1

1.7.2.1. S1

1.7.3. Niveau 2

1.7.3.1. B2 B3 C1 C2 C3 S2

1.7.4. Niveau 3

1.7.4.1. B1 G1 G2

1.7.5. Niveau 4

1.7.5.1. -

2. Stromingen in de mediapedagogiek

2.1. Mediapedagogiek

2.1.1. Het bewust maken van kinderen van het aanbod van tv-programma’s en hen er kritisch mee leren omgaan, waardoor ze de inhoud op waarde kunnen inschatten (Nikken, 2002)

2.2. 1. Bewaarpedagogische stroming

2.2.1. Zijn niet blij met media, zien dit als gif voor de kinderen.

2.3. 2. Sociologische stroming

2.3.1. Aanhangers van deze stroming zien in scholen plaatsen en gelegenheden om kinderen te trainen in het maken van eigen programma’s.

2.4. 3. Semiologische stroming

2.4.1. Tekens, symbolen en tekensystemen die in media worden gebruikt leren ontcijferen. Overdragen van beelden en de betekenissen.

2.5. 4. Gedragswetenschappelijke stroming

2.5.1. ‘critical viewing skills’ Het aanleren van deze kritische kijkvaardigheden zal de mening, de houding en het gedrag van kinderen alleen maar bevorderen.

3. Soorten media

3.1. Germanistische benadering van media

3.1.1. Het lichaam

3.1.2. Voorwerpen

3.1.3. Taal

3.1.4. Grafische tekens

3.2. De Angelsaksische benadering van media

3.2.1. Klassieke media

3.2.2. Moderne Media

3.3. Het verschil tussen deze twee soorten media is dat de Germanistische benadering meer gaat over cultuurdragers. De Angelsaksische benadering gaat over de media die wij nu kennen. De klassieke media zijn de niet-digitale media, zoals kranten e.d. De moderne media is de digitale media die wij nu kennen zoals een telefoon, social media, YouTube etc.

4. Kerndoelen

4.1. Kerndoel 1

4.2. Kerndoel 2

4.3. Kerndoel 3

4.4. Kerndoel 6

4.5. Kerndoel 7

4.6. Kerndoel 12

4.7. Kerndoel 34

4.8. Kerndoel 35

4.9. Kerndoel 44

4.10. Kerndoel 51

5. Opdracht activiteiten/ lesideeën

5.1. Online stamboom maken

5.1.1. Ik zou deze activiteit kiezen voor mijn stagegroep -> groep 7.

5.1.2. Ik zou deze activiteit een 8 geven, omdat de meeste kinderen hun stamboom en familiegegevens erg interessant vinden, maar het maken ervan niet. Dit wordt nu vele malen interessanter gemaakt door de computer en het programma. De kinderen kunnen daarmee hun creativiteit kwijt. Erg leuk!

6. Opdracht instellingen en educatie

6.1. Eye

6.1.1. Op welke manier voegt jullie digitale lesmateriaal iets toe aan het onderwijs?

6.1.2. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen met filmmateriaal in aanraking komen?

6.1.3. Kan ik het digitale lesmateriaal aan bestaande lessen koppelen? Of zijn dit aparte lessen?

6.1.4. Voor welke lessen zijn deze digitale lesmaterialen geschikt?