IT-applicaties GP-actoren

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
IT-applicaties GP-actoren Door Mind Map: IT-applicaties  GP-actoren

1. 1) GPA - Groeipakketapplicatie

1.1. CGPA - Centrale Groeipakket Applicatie

1.1.1. VOOR alle actoren - gebruikers = dossierbeheerders

1.1.2. OPDRACHT efficiëntierealisatie - zie conceptnota

1.1.3. gele tot licht-oranje MODULES

1.1.3.1. Processen waarbij actor zich niet kan onderscheiden

1.1.3.1.1. Bijv. bereken

1.1.3.2. Core-processen die alle actoren dienen te gebruiken

1.1.3.2.1. Nog te bepalen welke deze processen zijn

1.1.3.3. Complexe modules die wegens de strikte deadline van 1/1/2019 mee opgenomen zijn.

1.1.3.3.1. taken en verificaties, schermen en alle niet-core processen

1.1.3.3.2. De actoren hebben wel de mogelijkheid om deze modules ook zelf te ontwikkelen

1.1.4. betaald door de kostendelende volgens afgesproken verdeelsleutel

1.2. Specifieke modules per UA

1.2.1. APART per UA - gebruikers = personeel UA & burger

1.2.2. groene MODULES

1.2.2.1. Modules die reeds aanwezig zijn bij de actor of zelfs binnen een groep... en dus voor meer doeleinden kunnen gebruikt worden dan alleen GP

1.2.2.1.1. documentenbeheer (generatie, scannen,…), boekhoudpakket, documentenopslag eigen documenten

1.2.2.2. Modules i.k.v. communicatie met de burger

1.2.2.2.1. website en portaal van de UA naar de burger, e-services

1.2.3. betaald door elke UA apart

1.2.3.1. Mogelijkheid dat meerdere actoren samen een oplossing uitwerken/aankopen

2. 2) Centraal Burgerportaal met 3) bijhorende centrale documentenstore

2.1. VOOR alle actoren - gebruikers = burger

2.2. Opdracht beschreven tijdens PWC-studie

2.3. donker oranje MODULES

2.3.1. Simulatietool Groeipakket op de website

2.3.2. Info aansluiting burger bij actor op basis van RR-nr

2.3.3. Keuze van een actor (roterende posities)

2.3.4. Centraal burgerportaal via eId

2.3.4.1. Overzicht actieve dossiers over alle actoren heen

2.3.4.2. Historiek documenten voorbije 5 jaar over alle actoren heen

2.3.5. Hieraan gekoppeld: centraal documentenopslag

2.4. betaald door de kostendelende volgens afgesproken verdeelsleutel

3. 4) Centraal datawarehouse

3.1. VOOR alle actoren - gebruikers = personeel UA

3.2. Opdracht: 1 centraal DWH gevoed door alle actoren met anoniemen gegevens om rapporteringen en toekomstvisies te kunnen opmaken

3.3. donker oranje MODULE

3.4. betaald door de kostendelende volgens afgesproken verdeelsleutel

4. Mogelijke optie: hergebruik centrale documentopslag-oplossing voor eigen documenten