Responsie college

mindmap empirische cyclus

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Responsie college Door Mind Map: Responsie college

1. probleemstelling

1.1. hypothese

1.2. doelstelling

2. Design

2.1. beschrijvend, verklarend, toetsend

2.2. kwalitatief, kwantitatief

2.3. experimenteel, niet experimenteel

2.4. vertekening/bias

2.4.1. informatiebias

2.4.2. selectiebias

2.4.3. confounding

3. Resultaten

3.1. meetniveau: N.O.I.R.

3.2. p-waarde, betrouwbaarheidsinterval

3.3. standaarddeviatie

4. Conclusie

4.1. relevantie voor mijn praktijk

4.2. statistisch significant?

5. Inleiding