Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Water Door Mind Map: Water

1. De aarde, de blauwe planeet

1.1. Oceanen, zeeën, rivieren, beken

1.2. Zoet en zout water

1.3. Water op andere planeten?

2. Beroepen ivm water

2.1. Scheepvaart

2.2. Zwemleerkrachten

2.3. Redders

2.4. Brandweer

2.5. Natuurkundigen

2.6. Vissers

2.7. Duikers

2.8. Loodgieter

3. Recreatie

3.1. Watersporten

3.2. Genieten van aanwezigheid van water

3.2.1. Meren, rivieren, zee, ...

3.2.2. Watervallen

4. Zuiver water

4.1. Waterzuiveringsstation

4.1.1. Riolen

4.2. Vervuiling water

4.3. Drinkwater

4.3.1. Watertorens

4.3.1.1. Kraanwater

4.4. Waterput

4.5. Bron

4.6. Nood aan zuiver water

4.7. Zelf water zuiveren proefje

4.8. Kwaliteit zwemwater (actualiteit kampen zomervakantie 2017)

5. Natuurkundige en technische verschijnselen

5.1. Waterkracht

5.2. Aggregatietoestanden

5.3. H20

5.4. Kleur, geur, zuurtegraad

5.5. Sluizen

5.6. Drijven, zinken

5.7. Communicerende vater

6. Menselijke ingrepen water

6.1. Dijken

6.2. Sigmaplan

6.3. Kanalen

6.4. Waterzuivering

6.5. Stuwdam, stuwmeer

6.6. Irrigatie landbouw

7. Problemen

7.1. Opwarming aarde

7.1.1. Verwoestijning, droogte, watertekort

7.1.2. Door smelten ijskappen, stijging waterniveau, land dreigt te verdwijnen

7.1.3. Extremere natuurverschijnselen

7.2. Water te kort

7.2.1. Woestijnen

7.2.2. Gebrek aan drinkwater

7.2.3. Zuinig zijn met water = nodig

7.3. Water te veel

7.3.1. Overstromingen

7.3.2. Tsunami

7.4. Vervuiling water

7.4.1. Vissterfte

7.4.2. Ziektes

7.4.3. Tekort aan zuiver water en drinkbaar water

7.5. Overvloedig watergebruik

8. Terminologie rivieren

8.1. Linkeroever, rechteroever

8.2. Stroomopwaarts, stroomafwaarts

8.3. Waterscheidingskam

8.4. Stroombekken

8.5. Bron

8.6. Verval

8.7. Stroomsnelheid

8.8. Stroomrichting

8.9. Dal

8.10. Hoofdrivier, bijrivieren

9. Symbolen en rituelen

10. Leven in, op, rond en van het water

10.1. Dieren

10.2. Planten

10.2.1. Fotosynthese

10.3. Mensen

11. Water door de tijden heen

11.1. Ontstaan water op onze planeet

11.2. Eerste nederzettingen in de buurt van water

11.3. Egypte, een geschenk van de Nijl

11.4. Water ten tijde van Romeinen met o.a. aquaducten, badhuizen

11.5. Ontwikkeling scheepvaart

11.6. Ontdekkingsreizen mogelijk door o.a. kompas, betere schepen

11.7. Industriële revolutie

11.8. Water de dag van vandaag

11.9. Water in de toekomst

12. Water nodig om te leven

12.1. Opbouw lichaam

12.2. Voedingsdriehoek

12.3. Drinkbaar water

12.3.1. Kraanwater

12.3.2. Flessenwater

12.4. Planten

12.4.1. Fotosynthese

13. Eerst water, de rest komt later

13.1. Eerste hulp brandwonden

13.2. Water om brand te blussen

14. Transport over water

15. Kringloop water

15.1. Aggregatietoestanden

15.2. Neerslag

15.2.1. Regen en andere vormen neerslag

15.2.2. Pluviometer

15.2.3. Klimatogram

16. Eb en vloed

16.1. Laagtij, hoogtij, springtij, dood tij

17. Watergebruik / watermisbruik

17.1. Waarvoor gebruiken we allemaal water en hoeveel?

17.2. Verdeling watergebruik aarde

17.3. Waterlekken

17.4. Watervervuiling en de gevolgen ervan

18. Eilanden

19. Mogelijke educatie uitstappen ivm water

19.1. De Milieuboot

19.2. Hidrodoe

19.3. Zeeklassen

19.4. Sealife

20. Golven