Project Breekgoed Ziekenhuis

Plan your projects and define important tasks and actions

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Project Breekgoed Ziekenhuis Door Mind Map: Project Breekgoed Ziekenhuis

1. Probleemstelling

1.1. ZZU-fenomeen

1.2. Problemen oplossen te lang

1.3. Prioriteiten en planbaarheid onoverzichtelijk

1.4. ICT-medewerkers hebben te veel aan hun hoofd

1.5. Meldingen worden niet geregistreerd

1.6. Beheerders te weinig tijd om documentatie te schrijven

1.7. Geen overzicht van de IT-middelen

2. Project requirements

2.1. Inrichting servicedesk

2.1.1. Soort en vaardigheidsniveau

2.1.2. Openingstijden/werkrooster/planning

2.1.3. Bezetting FTE's

2.1.4. Servicedesk Handboek

2.2. Op te leveren producten

2.2.1. S.M. Pakket : Topdesk

2.2.1.1. Selfservicedesk

2.2.1.2. CMDB

2.2.1.3. Knowledgebase

2.2.1.4. Invoerschermen

2.2.1.5. Rapportagemogelijkheden

2.3. Uitgewerkte ITIL processen

3. Randvoorwaarden & beperkingen

3.1. Functioneel ontwerp

3.1.1. Low, mid en high end advies voor Servicedesk

3.2. ITIL implementatie voorstel

3.3. Servicedeskhandboek

3.4. S.M. Pakket

4. Stakeholders

4.1. Directie

4.2. Kwaliteit en Zorg

4.2.1. Medisch specialisten

4.2.2. Verplegend personeel

4.2.3. Spoedeisende hulp

4.2.4. Intensive care en hartbewakingsafdelingen

4.2.5. Ziekenhuisl;aboratoria

4.2.6. Apotheek

4.3. Service en ondersteunende diensten

4.3.1. Financiële administratie

4.3.2. Personeel en Organisatie

4.3.3. Technische dienst

4.3.4. ICT

4.3.5. Afsprakenbalie

4.3.6. Interieurverzorgers

4.3.7. Voedingsdienst

4.3.8. Wasserij

4.4. Externe partijen

4.4.1. Huisartsenpost

4.4.2. Ambulancedienst

5. Fact en figures

5.1. 250 Medisch specialisten

5.2. 4600 Medewerkers

5.3. 290 Vrijwilligers

5.4. 900 Beschikbare bedden

5.5. 500.000 Polikliniekbezoeken

5.6. 45.000 Klinische opnames

5.7. 46.000 Dagbehandelingen

6. Fasering

6.1. Initiatief

6.1.1. Projectbrief

6.2. Ontwerp

6.2.1. Functioneel ontwerp

6.2.2. Technisch ontwerp

6.2.3. Implementatievoorstel

6.2.4. Servicedeskhandboek

6.3. Realisatie

6.3.1. Oprichten S.M. Pakket

6.3.2. Opvoeren van meldingen

6.4. Implementatie

6.4.1. Implementatieplan

6.5. Evaluatie

6.5.1. Projectevaluatie

7. Timeline

7.1. Week 2: Mindmap

7.2. Week 4: Gebruikersinstructies

7.3. Week 5: Functioneel ontwerp

7.4. Week 10: Implementatie plan

7.5. Week 15: Servicedesk handboek