leidensverhaal van Marcus

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
leidensverhaal van Marcus Door Mind Map: leidensverhaal van Marcus

1. dagen?

1.1. dag voor feest van Pesach

1.2. feest van Pesach

1.3. dag na feest van Pesach

1.4. dag van de kruisiging

1.5. dag van de graflegging

2. waar?

2.1. Galilea

2.2. Betanië

2.3. olijfberg

2.4. olijfgaard (Getsemane)

2.5. Golgota

2.6. huis van de hogepriester

2.7. paleis

3. wie beschuldigt Jezus?

3.1. hogepriesters

3.2. schriftgeleerden

3.3. de hele Sanhedrin

4. waarvan wordt Jezus beschuldigt?

4.1. koning van de joden

4.2. gods zoon

5. wie heeft voordeel bij de beschuldiging?

5.1. judas

5.2. Pilatus

5.3. hogepriesters

5.4. schriftgeleerden

6. rol volgelingen

6.1. christeliike leer verkondigen

7. personages

7.1. Josef

7.2. Maria uit Magdalena

7.3. Maria moeder van Jakobus

7.4. vader van Alexander en Refus

7.5. Jezus

7.6. hogepriesters

7.7. 12 apostelen

7.8. gewapende bende

7.9. de hele Sahedrin

7.10. Pilatus

7.11. Barabbas

7.12. soldaten

8. momenten waar volgelingen van jezus voorkomen

8.1. elke dag

8.2. huis van Simon

8.3. judas ging naar de hogepriesters

8.4. alle 12 bij het pesachmaal

8.5. twee leerlingen in de stad

8.6. olijfberg

8.7. petrus op binnenplaats van het huis van de hogepriesters

8.8. kruisiging

9. is er een verandering in de houding van de volgelingen

9.1. toen jezus werd opgepakt waren ze bang en durfden ze niks

9.2. na de dood van jezus waren ze zeer depressief

9.3. waren zeer trouw aan jezus