Verschillende soorten kerken

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verschillende soorten kerken Door Mind Map: Verschillende soorten kerken

1. Katholiek

1.1. Rooms-Katholieke kerk

1.2. Oosters-Orthodoxe kerk

1.3. Oudkatholieke kerk

2. Protestante Kerk Nederland

2.1. Evangelisch-Lutherse kerk

2.2. Gereformeerde kerk

2.3. Confessioneel Gereformeerd beraad

2.4. Nederlands Hervormde kerk

2.4.1. Midden-Orthodoxe stroming

2.4.2. Confessionele Vereniging

2.4.3. Gereformeerde Bond

2.4.4. Vrijzinnig Hervormden

3. Evangelisch

3.1. Baptistengemeente

3.2. Vergadering van Gelovigen

3.3. Vineyard-gemeente

3.4. Evangelische Broedergemeente

3.5. Heiligskerken

3.5.1. Leger des Heils

3.5.2. Kerk van de Nazerener

3.6. Evangelischegemeete

3.6.1. Cama-gemeente

3.6.2. Evangelische gemeente De Deur

3.7. Pinksterbeweging

3.7.1. Verenigde Pinkster- en volle Evangeliegemeente

3.7.2. Victory Outreach

3.7.3. Rafaël Nederland

3.7.4. Bethel Pentecostal Temple Followship Nederland

3.7.5. Bethel Pinksterkerk

3.7.6. Volle Evangeliegemeente Bethelkerk

3.7.7. Gemeente des Heeren

3.7.8. New Frontiers

4. Reformatisch

4.1. Hersteld Hervormde kerk

4.2. Voortgezet Gerefomeerde kerk

4.3. Gerefomeerde Kerk vrijgemaakt

4.4. Nederlands Gerefomeerde kerk

4.5. Christelijk Gerefomeerde kerk

4.6. Gereformeerde gemeente

4.7. Gereformeerde gemeente in Nederland

4.8. Oud Gereformeerde gemeente

4.9. Vrij (oud-)Gereformeerde Gemeente

5. Overige soorten kerken

5.1. Remonstrantse Broederschap

5.2. Vrij Evangelische Gemeente

5.3. Doopsgezinde Gemeente

5.4. Nieuwe Apostelische Kerk

5.5. Zevende-dag Adventisten

5.6. Messiabelijdende Joodse Gemeente

5.7. Migrantenkerken

5.8. Jeugdkerken

5.9. Internetkerken

5.10. Oecumenische Gemeente