Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Aardrijkskunde Door Mind Map: Aardrijkskunde

1. Water

1.1. Hoofdstuk: 1

1.1.1. Par: 1

1.1.1.1. Par : 2

1.1.1.1.1. Par: 3

1.1.2. NAP

1.1.2.1. Polders

1.1.2.1.1. Waterwinning

1.1.3. sedimentatie

1.1.3.1. Hoogteligging

1.1.3.1.1. Filterende werking

1.1.4. Riviermoning

1.1.4.1. Draineren

1.1.4.1.1. Drinkwater

1.1.5. Delta

1.1.5.1. Ontwateren

1.1.5.1.1. Spaarbekkens

1.1.6. Oeverwal

1.1.6.1. Kunstmatige afwatering

1.1.6.1.1. Grondsoort

1.1.7. Komgronden

1.1.7.1. Gesteldheid van het aardoppervlak

1.1.7.1.1. Doorlaatbaarheid

1.1.8. Winterdijken

1.1.8.1. Grondwater

1.1.8.1.1. Zoetwaterzak

1.1.9. Wiel

1.1.9.1. Oppervlaktewater

1.1.9.1.1. Waterwingebied

1.1.10. Zomerdijken

1.1.10.1. Sluis

1.1.10.1.1. Drinkwaterwinning

1.1.11. Uiterwaarden

1.1.11.1. Bemaling

1.1.11.1.1. Industrieel watergebruik

1.1.12. LeegLeeeg

1.1.12.1. Binnenwater

1.1.12.1.1. Proceswater

1.1.13. LeegLeeeg

1.1.13.1. Boezem

1.1.13.1.1. Koelwater

1.1.14. LeegLeeeg

1.1.14.1. Buitenwater

1.1.14.1.1. Watervoetafdruk

1.1.15. LeegLeeeg

1.1.15.1. Kwel

1.1.16. LeegLeeeg

1.1.16.1. natuurlijk afwatering

1.1.17. Uv-straling

1.1.17.1. Stuwen

1.2. Hoofdstuk: 2

1.2.1. Par: 1

1.2.1.1. Par : 2

1.2.1.1.1. Par: 3

1.2.2. Reliëf

1.2.2.1. Stroomgebied

1.2.2.1.1. Bodemerosie

1.2.3. Hoogvlakte

1.2.3.1. Watescheiding

1.2.3.1.1. Huishoudens

1.2.4. Bovenloop

1.2.4.1. Gletsjerrivier

1.2.4.1.1. Aquifer

1.2.5. Middenloop

1.2.5.1. Gemengde rivier

1.2.5.1.1. Duurzaam

1.2.6. Benedenloop

1.2.6.1. Regenrivier

1.2.6.1.1. Irrigatie

1.2.7. Waterkringloop

1.2.7.1. Stroomspelsel

1.2.8. Verdamping

1.2.8.1. Debiet

1.2.9. Condenseren

1.2.9.1. Regiem

1.2.10. Korte kringloop

1.2.10.1. Piekafvoer

1.2.11. Langekringloop

1.2.11.1. Ontbossing

1.2.12. Regenwater

1.2.12.1. Modderstromen

1.2.13. Afstromen

1.2.13.1. Stuwdam

1.2.14. Smeltwater

1.2.14.1. Hydro-elektriciteit

1.2.15. Infiltratie

1.2.15.1. Stuwmeer

1.2.16. Grondwaterpeil

1.3. Hoofdstuk: 3

1.3.1. Par: 1

1.3.1.1. Par: 1

1.3.1.1.1. Par : 2

1.3.2. Steppe- en woestijnklimaat

1.3.2.1. Leeg

1.3.2.1.1. Oppervlakte-irrigatie

1.3.3. Waterbalans

1.3.3.1. LeegLeegLeegLeeg

1.3.3.1.1. Beregening

1.3.4. Middellandse Zeeklimaat

1.3.4.1. Leeg

1.3.4.1.1. Druppelirrigatie

1.3.5. Rivieroase

1.3.6. Wadi

1.3.7. Fossiel water

1.3.8. Bronoases

2. Weer en klimaat

2.1. Hoofdstuk: 1

2.1.1. Par: 1

2.1.1.1. Par : 2

2.1.1.1.1. Par: 3

2.1.2. Weer

2.1.2.1. KLimaat

2.1.2.1.1. Barometer

2.1.3. weer elementen

2.1.3.1. Gematigd zeeklimaat

2.1.3.1.1. Isobaar

2.1.4. Temperatuur

2.1.4.1. Breedteligging

2.1.4.1.1. Hogedrukgebied

2.1.5. Thermometer

2.1.5.1. Zoninvalshoek

2.1.5.1.1. maximum

2.1.6. Condenseren

2.1.6.1. Hoogteligging

2.1.6.1.1. Lagedrukgebied

2.1.7. Celcius

2.1.7.1. Gesteldheid van het aardoppervlak

2.1.7.1.1. Minimum

2.1.8. Neerslag

2.1.8.1. Aanlandige wind

2.1.8.1.1. Depressie

2.1.9. Wind

2.1.9.1. Lucktvochtigheid

2.1.9.1.1. Verdampen

2.1.10. Lucktdruk

2.1.10.1. Aflandige wind

2.1.10.1.1. Dooi

2.1.11. Schaal van Beaufort

2.1.11.1. Landwind

2.1.11.1.1. Smelten

2.1.12. Windkracht

2.1.12.1. Zeewind

2.1.12.1.1. Waterkringloop

2.1.13. Windsnelheid

2.1.13.1. nee

2.1.13.1.1. Afstromen

2.1.14. Windrichting

2.1.14.1. nee

2.1.14.1.1. Infiltreren

2.1.15. Windroos

2.1.16. Bewolkingsgraad

2.1.17. Uv-straling

2.1.18. Zonkracht

2.1.18.1. Hooggebergtevegetatie

2.2. Hoofdstuk: 2

2.2.1. Par: 1

2.2.1.1. Par : 2

2.2.1.1.1. leeg

2.2.2. Stuwingsregens

2.2.2.1. Mediterraan klimaat

2.2.2.1.1. Gemengd loofbos

2.2.3. Stijgingsregens

2.2.3.1. Middellandse Zeeklimaat

2.2.3.1.1. Altijd groede mediterrane vegetatie

2.2.4. Frontale neerslag

2.2.4.1. Landklimaat

2.2.4.1.1. Steppevegetatie

2.2.5. Loefzijde

2.2.5.1. Steppe klimaat

2.2.5.1.1. Woestijn

2.2.6. Lijzijde

2.2.6.1. Hooggebergteklimaat

2.2.7. Regenschaduw

2.2.7.1. Neerslagverdeling

2.2.7.1.1. Naaldbos

2.2.8. Neerslag

2.2.8.1. Piekafvoer

2.2.8.1.1. Verwoestijning

2.2.9. Wind

2.2.9.1. Nuttige neerslag

2.2.9.1.1. Verzilting

2.2.10. Lucktdruk

2.2.10.1. Aflandige wind

2.2.10.1.1. Irrigatie

2.2.11. Schaal van Beaufort

2.2.11.1. Landwind

2.2.11.1.1. Drainage

2.2.12. Windkracht

2.2.12.1. Zeewind

2.2.12.1.1. Verdroging

2.3. Hoofdstuk: 3

2.3.1. Par: 1

2.3.1.1. Par : 2

2.3.1.1.1. Par: 3

2.3.2. fffffff

2.3.2.1. Windsysteem

2.3.2.1.1. Woestijnenklimaat

2.3.3. dddd

2.3.3.1. Drukgordels

2.3.3.1.1. Tropisch klimaat

2.3.4. dddd

2.3.4.1. Wet van Buys Ballot

2.3.4.1.1. Tropisch regenwoudklimaat

2.3.5. dddd

2.3.5.1. jjjjjjjjjjjjjjjj

2.3.5.1.1. Tropisch regenwoud

2.3.6. dddd

2.3.6.1. hhhhhhhh

2.3.6.1.1. Savanneklimaat

3. Bevolking en Ruimte

3.1. Hoofdstuk: 1

3.1.1. Par: 1

3.1.1.1. Par: 1

3.1.1.1.1. Par : 2

3.1.2. Natuurlijke bevolkingsgroei

3.1.2.1. Sociale en natuurlijke bevolkingsgroei

3.1.2.1.1. Waterwinning

3.1.3. Sociale bevolkingsgroei

3.1.3.1. Immigratie

3.1.3.1.1. Urbanisatie

3.1.4. Immigratie

3.1.4.1. Gezinshereniging

3.1.4.1.1. Verstedelijking

3.1.5. Emigratie

3.1.5.1. Remigratie

3.1.5.1.1. Welvaart

3.1.6. Geboortecijfer

3.1.6.1. Vestigingsoverschot

3.1.6.1.1. Mobiliteit

3.1.7. Vergrijzing

3.1.7.1. Vergrijzing

3.1.7.1.1. Suburbanisatie

3.1.8. Geboortegolf

3.1.8.1. Levensverwachting

3.1.8.1.1. Agglomeraties

3.1.9. Babyboom

3.1.9.1. Sterftecijfers

3.1.9.1.1. Stedelijk gebied

3.1.10. Ontgroening

3.1.10.1. Sterfteoverschot

3.1.10.1.1. Stedelijke zone

3.1.11. Levensverwachting

3.1.11.1. Bevolkingskrimp

3.1.11.1.1. Re-urbanisatie

3.1.12. Leeftijdsdiagram

3.1.12.1. Voorzieningen

3.1.12.1.1. Ruimtegebruik

3.1.13. Bevolkingspyramide

3.1.13.1. Bevolkingskrimp

3.1.13.1.1. Landelijk gebied

3.1.14. Gastarbeiders

3.1.14.1. Voorzieningen

3.1.14.1.1. Watervoetafdruk

3.1.15. Vluchtelingen

3.1.15.1. Verzorgingsgebied

3.1.15.1.1. LeegLeegLeeg

3.1.16. Seizoensmigranten

3.1.16.1. Drempelwaarde

3.1.16.1.1. LeegLeegLeeg

3.1.17. Uv-straling

3.1.17.1. Reikwijdte

3.1.17.1.1. LeegLeegLeeg

3.1.18. LeegLeegLeeg

3.1.18.1. LeegLeegLeeg

3.1.18.1.1. LeegLeegLeeg

3.2. Hoofdstuk: 2

3.2.1. Par: 1

3.2.1.1. Par : 2

3.2.1.1.1. Leeg

3.2.2. Migranten

3.2.2.1. Vertrekoverschotten

3.2.2.1.1. Segregatie

3.2.3. Geboorteoverschot

3.2.3.1. Staten

3.2.3.1.1. Sociale ongelijkheid

3.2.4. Demografische transitie

3.2.4.1. Communistisch

3.2.4.1.1. Integratie

3.2.5. LeegLe

3.2.5.1. Kapitalistisch

3.2.5.1.1. Duurzaam

3.2.6. LeegLe

3.2.6.1. Afstotingsfactor

3.2.6.1.1. Irrigatie

3.2.7. LeegLe

3.2.7.1. Aantrekkingsfactoren

3.2.8. LeegLe

3.2.8.1. Huishouden

3.3. Hoofdstuk: 3

3.3.1. Par: 1

3.3.1.1. Par: 1

3.3.1.1.1. Par : 2

3.3.2. Bevolkingsspreiding

3.3.2.1. Éénpartijstelsel

3.3.2.1.1. Hutong

3.3.3. Éénkindpolitiek

3.3.3.1. Brain drain

3.3.3.1.1. Sociale controle

3.3.4. LeeegLeeegLeeeg

3.3.4.1. Megasteden

3.3.4.1.1. Participatie

3.3.5. LeeegLeeegLeeeg

3.3.5.1. Hukousysteem

3.3.5.1.1. Projectontwikkelaars

3.3.6. LeeegLeeegLeeeg

3.3.6.1. LeegLeegLeeg

3.3.6.1.1. Inspraak