Mind Map Interview Aafje

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mind Map Interview Aafje Door Mind Map: Mind Map Interview Aafje

1. Wat doet Aafje?

1.1. Esther; 'De balans tussen totaal anders en eigen lespraktijk'

1.2. Lique; Ideeënboek ‘kunst = taal en rekenen’

1.3. Lique; http://www.romnieuws.nl/sites/default/files/artikelen/pdf/2014_10_hoe_krijg_je_die_creativiteit_los.pdf

2. Onze vragen aan Aafje over PO

2.1. Xandra: Cultuur op School » Waarom Cultuureducatie?

2.2. Xandra; hoe maak je kinderen nieuwsgierig naar kunst?

2.2.1. Marja: Kan je niet beter meer vlogs maken zoals het MJU doet (bv. MJU vlogt! Waarom hebben Egyptenaren blauwe haren? Om de huidige jeugd met Youtube verslaving nieuwsgierig te maken en te houden. Of ze het zelf laten maken zo'n vlog als onderdeel van de kunsteducatie?

2.3. Xandra; welke kwaliteiten moet een school hebben om cultuureducatie aan te bieden en de kinderen op de juiste manier te enthousiasmeren?

2.4. Xandra; Is het verschil voor jou zichtbaar in het werk van leerlingen die op school een kunstdocent hebben, in vergelijk met leerlingen waar dat niet het geval is?

2.5. Marja; Collega Vera Meeuwis schreef begin dit jaar over: "Hersenonderzoek suggereert dat ervaringen met kunst ( vooral muziek ) bijdragen aan het functioneren van geest en lichaam. En dat ieder kind zou moeten kunnen profiteren van kunsteducatie. Is dat voor elkaar te krijgen? Gezien alle bezuinigingen en onrusten in het po?

2.6. Marja; Hoe zou je een goede combinatie kunst en burgerschap kunnen maken, vanwege het huidige vluchtelingen probleem en diversiteit in de klassen?

3. Informatie ICC'er

3.1. Esther; Ik wist niet precies wat een ICC'er is dus heb ik even gezocht:

3.2. Esther; Een ICC'er schrijft een cultuurplan voor de school.

3.3. Esther; Hij / zij ontwikkelt de visie van de school op cultuuronderwijs met een plan van aanpak en een meerjarenplan.

3.4. Esther; Het is een leerkracht of directeur die verantwoordelijk is voor het cultuurbeleidsplan op school.

3.5. Esther; Je wordt een ICC'er door de ICC basiscursus te volgen. Link -->

3.6. Esther; De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van elk 3 uur. In totaal dus zo'n 24 uur. Daarbij 24 uur 'huiswerk'. Totale belasting: 50 uur.

3.7. Esther; 50 uur verder en je bent dus ICC'er waarmee je dus het cultuurplan voor een school mag ontwikkelen. Ik heb hier sterk mijn twijfels bij.

3.7.1. Esther; Kun je in 50 uren voldoende kennis hebben opgedaan over cultuur, de kunstwereld, het beeldend proces van leerlingen, enz?

3.7.2. Esther; Is een cursus van 50 uur voldoende om een ICC'er te worden die daadwerkelijk kan zorgen voor kwalitatief goed kunstonderwijs en een kwalitatief goed cultuurbeleidsplan?

3.7.3. Esther; Opnieuw lijkt het alsof allerlei andere mensen worden opgeleid in vele kortere tijd (50 uur) dan wij (4 jaar) voor een soortgelijke functie?

3.8. PROFIEL VAN ICC-er http://www.lkca.nl/~/media/downloads/portals/icc/competentieprofiel_icc_cnl.pdf

3.9. Marja: Is het Icc-beleid in een grote stad zoals Rotterdam, Amsterdam en ook Tilburg niet veel makkelijker te regelen dan een stad/dorp waarbij het dichts bijzijnde museum gelijk een dure dagtocht wordt. Zeker zoals in Rotterdam waarbij je een gratis museum-bus hebt?

3.10. Marja: wordt het Icc-beleid ook niet grotendeels bepaald door de basisprincipes van de school ( of het Jenaplan is, christelijk, openbaar, montesori, enz.)?

4. Relatie opleiding - dagelijkse praktijk po

4.1. we worden opgeleid tot docenten beeldende vorming, maar in het primair onderwijs is er weinig ruimte om aan de slag te gaan. Hoe kijk jij daar tegen aan?

4.2. Zou het goed zijn als er vakdocenten werkzaam zouden zijn in het PO? Of denk jij dat het beter is om het te integreren in het takenpakket van de docenten op het PO (en waarom)?

4.2.1. (advocaat vd duivel; misschien moet er juist wel veel aandacht zijn voor beeldende vorming op de PABO zodat het in alle aspecten van het onderwijs wordt meegenomen en er relaties worden gelegd tussen vakken)

4.3. Kunnen wij zelf iets doen om meer aandacht voor te krijgen voor beeldende vorming in het po?

4.4. Wat leren we niet op school, maar hebben we in de praktijk wel nodig om een goede docent te zijn?

4.5. Ik denk dat er een structurele verandering nodig is in het denken over onderwijs. Nu is de spanning goedkoop en goed te groot. Kinderen moeten snel en efficiënt worden opgeleid tot economisch zelfstandige volwassenen. Op deze manier gaat er veel creativiteit en potentieel verloren. (een kind/puber/jong volwassene heeft ruimte nodig om zichzelf en de wereld te ontdekken en tools om daar mee om te kunnen gaan, dat leer je niet alleen uit een boekje, dat vraagt om verschillende manieren van kijken en denken - wat weer kan leiden tot meer creatieve mensen - meer innovatie enz) Deel je dat? En wat kunnen we doen in de beperkte ruimte die er nu is om dat ideaal dichterbij te brengen?

5. Scriptie Aafje

5.1. Esther; Scriptie samenvatting:

5.2. Esther; Scriptie gaat volgens mij over hoe 'gewone' leerkrachten van een basisschool geschoold kunnen worden tot goede docenten voor de kunstvakken in PO, met behulp van een kunstenaar. Dus samenwerking tussen kunstenaar en 'gewone' leerkracht basisschool.

5.3. Esther; In scriptie samenvatting vind ik volgende tekst: 'Wel hebben leerkrachten meer kennis nodig op het gebied van kunst, kunstbeschouwing en artistieke processen.'

5.4. Esther; Daarnaast lees ik: 'Om tot een blijvende deskundigheid van leerkrachten op het gebied van cultuuronderwijs te komen is het van belang dat leerkrachten geschoold worden in vakinhoudelijk kennis.'

5.5. Esther; Dit roept bij mij vragen op. Het lijkt mij moeilijk om een samenwerking aan te gaan met 'gewone' docent en kunstenaar om zo kunsteducatie te kunnen geven. 'Gewone' docenten komen toch al om in het werk en alle kennis van verschillende vakgebieden die ze moeten weten. Waarom wordt er niet gekozen voor een kunstvakdocent?? Een persoon die eigenlijk kunstenaar én docent ineen is! Zo krijg je meer expertise met mogelijk ook meer motivatie. Wij volgen een 4 jarige opleiding maar toch wordt het werk vervolgens met moeite gedaan door andere docenten.

5.5.1. Esther; Waarom extra in de 'gewone' docenten investeren wanneer er andere mensen klaar staan om het werk met veel expertise en passie te doen? Waarom extra investeren? Waarom niet mensen gebruiken / inzetten die hier specifiek voor zijn opgeleid? Kunstvakdocenten worden naar mijn mening buitenspel gezet.

5.5.2. Hoe kan het dat de overheid voor deze keuze gaat? Wel mogelijk wil investeren in de huidige docenten, maar niet wil investeren in expertise van kunstvakdocenten?

6. Monique:

6.1. Wie of wat was uw beste leraar?

6.2. Wanneer is iemand volgens u een succesvol leraar en waarom?

6.3. Zijn er tips die u ons mee kan geven in het toekomstig leraarschap?

6.4. Heeft u grote veranderingen meegemaakt in het onderwijs en welke had voor u de grootste impact?

6.5. Wat waren de verschillen door deze veranderingen? Waren ze uiteindelijk beter?

6.6. Bent u naast uw beroep als docent ook zelf nog werkzaam als kunstenaar of op een andere manier actief betrokken op het gebied van kunst en cultuur?

6.7. Heeft u de ervaring en het gevoel dat u een kloof moet overbruggen om met de lesstof van het vak kunsteducatie daadwerkelijk uw leerlingen te bereiken?

6.8. Zijn er onderdelen in uw vak waarvan u het nut en de zin betwijfelt? Wat zou u graag anders zien?

6.9. Wat maakt/maakte het leraarschap zo leuk voor u?