V.O.V.A College (Voortgezet Onderwijs ten behoeve van Verbinding en Ambitie)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
V.O.V.A College (Voortgezet Onderwijs ten behoeve van Verbinding en Ambitie) Door Mind Map: V.O.V.A College (Voortgezet Onderwijs ten behoeve van Verbinding en Ambitie)

1. PRAKTISCHE ZAKEN/ INRICHTING VAN DE SCHOOL

1.1. Zo'n 1500 leerlingen. 70 fte onderwijzend personeel, 30 fte ondersteunend personeel

1.2. Duidelijke regels, welke voor iedereen binnen de school gelijk zijn

1.3. In en om het gebouw bevindt zich veel groen, waardoor contact met de natuur wordt gestimuleerd

1.4. Kwalitatief goed meubilair. Lekker zitten is belangrijk!

1.5. De school zoveel mogelijk inzetten als oriëntatiestageplek voor de eigen leerlingen

1.6. Verbinding: tijdens het schoolbezoek wordt interactie zoveel mogelijk gestimuleerd en telefoongebruik tot een minimum beperkt.

1.7. Schoon en ruimtelijk

2. LEERMIDDELEN

2.1. Standaardmethodes met aanvulling naar keuze docent

2.2. Digitale leermiddelen (zoals informatieve vakgerichte video's, video's over het beroep in de praktijk, nieuws in de klas etc.

2.3. Veel aandacht voor 'kennismaken met beroepen' ter voorbereiding op de keuze na de middelbare school. Ruimte voor bedrijfsbezoeken en presentaties van professionals in de klas.

3. BASISVAKKEN

3.1. Nederlands en Engels (tweetalig onderwijs

3.2. Moderne taal

3.3. Latijn of Grieks (Gymnasium)

3.4. Maatschappijleer

3.5. CKV

3.6. ANW

3.7. Wiskunde

3.8. Natuurkunde

3.9. Biologie

3.10. Scheikunde

3.11. Computervaardigheden

3.12. Loopbaanoriëntatie

3.13. Burgerschap

3.14. Arbeidsmarkttraining

3.15. Lichamelijke opvoeding

3.16. Aardrijkskunde

4. IDENTITEIT

4.1. Een plek voor iedereen, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging

4.2. Focus op ambitie vóór prestatie

4.3. Focus op verbinding (zie praktische zaken)

4.4. Duidelijke, strikte omgangsregels (normen & waarden) deels opgesteld i.s.m. leerlingen (bijvoorbeeld: telefoongebruik)

5. ORGANISATIECULTUUR/ STRUCTUUR

5.1. Een wekelijks spreekuur door de vertrouwenspersoon, waar leerlingen & docenten zonder afspraak langs kunnen komen.

5.2. Raad van Toezicht College van Bestuur 2 directeuren Teamleiders Docenten Zorgcoördinator

6. NIVEAUS

6.1. Dakpansgewijze start: Havo, vwo gemengd - 1e en 2e jaar

6.2. Categoraal vanaf het 3e jaar: havo/ vwo gesplitst in gymnasium en atheneum

6.3. Er wordt gewerkt met de 4 profielen: C&M, E&M, N&G en N&T

7. PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE SCHOOL

7.1. Extra tijd en begeleiding vrijmaken om leerlingen te kunnen ondersteunen in hun werkproces.

7.2. Korte lijnen -> samenwerkingsverbanden met huiswerkinstituten

7.3. Korte lijnen met zorg

7.4. Uitgangspunt mogelijkheden voorop zetten (ook hoogbegaafdheid)

7.5. Docenten signalerende functie

7.6. Zorgplicht (passende onderwijsplek zoeken)

7.7. Samenwerkingsverband met gemeente en scholen in de buurt

7.8. Time out trajecten

7.9. Aandacht voor autisme door expertise docenten in te zetten