Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Informatiesystemen Door Mind Map: Informatiesystemen

1. Informatiebehoefte

1.1. informatie verwerken in informatiesystemen

1.1.1. geautomatiseerde informatiesystemen

1.1.1.1. eisen aan informatie

1.1.1.2. zo snel mogelijk de juiste informatie

1.1.1.3. proces van informatieverschaffing

1.1.1.4. systeemontwikkeling

2. Eisen aan informatie en informatiesystemen

2.1. Eisen aan informatiesystemen

2.1.1. 4 eisen

2.1.1.1. effectiviteit

2.1.1.2. betrouwbaarheid

2.1.1.3. continuïteit

2.1.1.4. efficiëntie

2.2. Eisen aan informatie

2.2.1. productiefactoren

2.2.1.1. arbeid

2.2.1.2. grondstoffen

2.2.1.3. kapitaal

2.2.1.4. informatie

2.2.2. 8 eisen

2.2.2.1. volledigheid

2.2.2.2. relevantie

2.2.2.3. actualiteit

2.2.2.4. juistheid

2.2.2.5. nauwkeurigheid

2.2.2.6. controleerbaarheid

2.2.2.7. overzichtelijkheid

3. Bedrijfsinformatiesystemen

3.1. Operationele informatiesystemen

3.1.1. uitvoerende taken

3.1.1.1. operationele taken

3.1.2. gegevensverwerking bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamhedenheden

3.1.3. voorbeelden

3.1.3.1. kantoorautomatiseringssysteem

3.1.3.2. transactieverwerkingssysteem

3.1.3.3. procesbesturingssysteem

3.2. Ondersteuning van bedrijfsinformatiesystemen

3.2.1. 3 niveaus

3.2.1.1. uitvoering van het werk

3.2.1.2. het nemen van beslissingen

3.2.1.3. strategisch voordeel

3.2.1.3.1. ontwikkelingen bij concurrenten

3.2.1.3.2. vernieuwingen

3.3. Voorbeeld: administratie van een school

3.3.1. uitvoering van het werk

3.3.1.1. administratie van absenten

3.3.1.2. roosteradministratie

3.3.1.3. cijferadministratie

3.3.2. het nemen van beslissingen

3.3.2.1. vakkenpakketkeuze

3.3.2.2. rooster

3.3.2.3. examenresultaten

3.3.3. strategisch voordeel

3.3.3.1. herkomst van leerlingen

3.3.3.2. invoeren van nieuwe vakken

3.4. Managementinformatiesystemen

3.4.1. voorbeelden

3.4.1.1. informatierapportagesysteem

3.4.1.2. beslissingsondersteunend systeem

3.4.1.3. beleidsinformatiesysteem

4. Inleiding informatiesystemen

4.1. Wat is een informatiesysteem

4.1.1. leveren van informatie om een bepaald doel te bereiken

4.1.2. gegevens tot informatie bewerken

4.1.3. systeemontwikkeling

4.1.3.1. informatievoorziening verbeteren

4.1.3.1.1. aanpassen

4.1.3.1.2. verbeteren

4.2. Soorten informatiesystemen

4.2.1. verschillende soorten en maten

4.2.1.1. agenda

4.2.1.2. website

4.2.1.3. telefoonboek

4.2.1.4. encyclopedie

4.2.1.5. adresboek

5. Systeemfuncties en processen

5.1. Voorbeelden: besturing van processen

5.1.1. ABS van de auto

5.1.1.1. voorkomt dat de wielen blokkeren

5.1.1.1.1. computer met terugkoppeling

5.1.2. centrale verwarming

5.1.2.1. sturingssignaal

5.1.2.2. terugkoppeling

5.1.2.3. gemeenschappelijk doel

5.1.3. schaatsenfabriek

5.1.3.1. 3 processen

5.1.3.1.1. inkoopproces

5.1.3.1.2. productieproces

5.1.3.1.3. verkoopproces

5.2. Wat zijn systeemfuncties en processen?

5.2.1. systeem

5.2.2. proces

5.2.2.1. systeemfuncties worden uitgevoerd

5.2.2.1.1. uitvoeren

5.2.2.1.2. verwerken

5.2.2.1.3. invoeren

5.2.3. systeemfuncties

5.2.3.1. wat er gedaan moet worden met de onderdelen

5.2.3.1.1. invoer

5.2.3.1.2. verwerking

5.2.3.1.3. uitvoer

6. De opbouw van een informatiesysteem

6.1. Voorbeeld: geld pinnen

6.1.1. systeemfuncties

6.1.1.1. invoer

6.1.1.1.1. pas

6.1.1.1.2. pincode

6.1.1.1.3. bedrag dat je wil opnemen

6.1.1.2. gegevensverwerking

6.1.1.2.1. tussen invoer en uitvoer

6.1.1.3. uitvoer

6.1.1.3.1. boodschappen op het display

6.1.1.3.2. een transactiebon

6.1.1.3.3. het opgenomen bedrag

6.1.2. hulpbronnen

6.1.2.1. het systeem gebruikt alle hulpbronnen

6.2. De componenten van een informatiesysteem

6.2.1. systeemfuncties

6.2.1.1. invoer

6.2.1.2. verwerking

6.2.1.3. uitvoer

6.2.1.4. (ook opslag en besturing)

6.2.2. hulpbronnen

6.2.2.1. hardware

6.2.2.1.1. apparatuur en materiaal

6.2.2.2. software

6.2.2.2.1. programma's die computers aansturen

6.2.2.3. gegevensbestanden

6.2.2.3.1. grote databases

6.2.2.4. procedures

6.2.2.4.1. regels die gevolgd moeten worden

6.2.2.5. mensen

6.2.2.5.1. mensen die de informatiesystemen laten functioneren