Informatiesystemen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Informatiesystemen Door Mind Map: Informatiesystemen

1. Eisen aan informatie en informatiesystemen

1.1. Bedrijven heb een aantal een aantal productiefactoren voorbeelden hiervan zijn grondstoffen, arbeid en kapitaal.

1.1.1. Informatie is de vierde productiefactor bij bedrijven.

1.2. Er zijn acht eisen waar informatie aan moet doen.

1.2.1. volledigheid

1.2.1.1. Misschien ontbreken en stukken informatie

1.2.2. relevantie

1.2.2.1. Is de informatie afgestemd op het bereiken van het doel?

1.2.3. actualiteit

1.2.3.1. Is de informatie op het moment dat je het gebruikt nog geldig?

1.2.4. juistheid

1.2.4.1. Bevat de informatie geen fouten?

1.2.5. nauwkeurigheid

1.2.5.1. Is de informatie gedetailleerd genoeg?

1.2.6. controleerbaarheid

1.2.6.1. Kan je de informatie controleren?

1.2.7. overzichtelijkheid

1.2.7.1. Is de informatie overzichtelijk?

1.2.8. tijdigheid

1.2.8.1. Is de informatie op het juiste moment beschikbaar?

1.3. Een informatie systeem moet ook aan bepaalde eisen voldoen.

1.3.1. betrouwbaarheid

1.3.1.1. De informatie moet volledig zijn en kloppen. De informatie moet ook alleen beschikbaar zijn voor mensen die er recht op hebben.

1.3.2. continuïteit

1.3.2.1. Het risico dat het systeem uitvalt moet tot een minimum beperkt blijven

1.3.3. efficiëntie

1.3.3.1. Er moet een goede verhouding zijn tussen de kosten en de kwaliteit van het systeem, het systeem moet snel kunnen antwoorden en het moet gebruikersvriendelijk zijn.

1.3.4. effectiviteit

1.3.4.1. Het informatiesysteem moet de organisatie helpen om hun doel te behalen

2. De opbouw van een informatiesysteem

2.1. Een informatiesysteem is opgebouwd uit 2 dingen

2.1.1. hulpbronnen

2.1.1.1. hardware

2.1.1.1.1. heeft betrekking op de apparatuur en materialen zoals, computers, telefoon etc.

2.1.1.2. software

2.1.1.2.1. alle programma's die de computers aansturen

2.1.1.3. gegevensbestanden

2.1.1.3.1. bij gegevensbestanden moet je denken aan grote databases met adressen en vele andere gegevens.

2.1.1.4. procedures

2.1.1.4.1. procedures hebben betrekking op regels die gevolgd moeten worden om een systeem goed te laten lopen

2.1.1.5. mensen

2.1.1.5.1. mensen kan je ook gebruiken als hulpbron, want je bent altijd mensen nodig om de informatie te laten functioneren.

2.1.2. systeemfuncties

2.1.2.1. De systeemfuncties zijn invoer, verwerking en uitvoer.

3. Bedrijfsinformatiesystemen

3.1. Bedrijfsinformatiesystemen bieden bedrijven ondersteuning waar nodig

3.1.1. Bij de uitvoering van het werk

3.1.2. voor het nemen van beslissingen door de leidingen

3.1.3. voor het verkrijgen van strategisch voordeel

3.2. Informatiesystemen worden onder andere gebruikt voor

3.2.1. het vastleggen van gegevens over door klanten gekochte artikelen

3.2.2. het registreren van salarisbetalingen

3.2.2.1. Deze taken noem je ook wel uitvoerende taken of operationele taken en deze taken worden uitgevoerd door operationele systemen

3.2.3. het bijhouden van voorraden

3.3. Operationele informatiesystemen

3.3.1. kantoorautomatiseringssysteem

3.3.1.1. een systeem voor tekstverwerking denk aan e-mail boekhoudprogamma's.

3.3.2. transactieverwerkingssysteem

3.3.2.1. Verwerkt transacties dus bijvoorbeeld internetbankieren.

3.3.3. procesbesturingssysteem

3.3.3.1. bestuurt processen in een bedrijf denk aan chemische processen bij de kunststoffabricage

3.4. managementinformatiesystemen

3.4.1. informatierapportagesysteem

3.4.1.1. produceert rapporten en overzichten van bijvoorbeeld examencijfers en vakkenpakketkeuzes

3.4.2. beslissingsondersteunend systeem

3.4.2.1. analyseert de gevolgen van bepaalde beslissingen; men kan er zogenoemde scenario’s mee maken. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van verkeerssituaties

3.4.3. beleidsinformatiesysteem

3.4.3.1. dt belangrijke informatie om beleid voor met name de langere termijn te kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over de ontwikkelingen van het marktaandeel van het bedrijf en zijn concurrenten.

4. Systeemfuncties en processen

4.1. Systeem

4.1.1. Een systeem is samenhangend geheel van onderdelen die een gemeenschappelijk doel dienen.

4.2. Systeemfunctie

4.2.1. Om een doel te halen moeten onderdelen in een bepaalde volgorde gezet worden en moet er iets in deze onderdelen gebeuren, daarom hangen er systeemfuncties aan een systeem.

4.2.1.1. Een systeemfunctie geeft aan wat er gebeurt moet worden met de onderdelen in het systeem.

4.2.1.1.1. Voorbeelden zijn: Invoer, verwerking, uitvoer

4.3. Processen

4.3.1. Het uitvoeren van systeemfuncties noemen we processen

4.3.1.1. Processen duidt je aan met werkwoorden invoeren, verwerken uitvoeren.

4.4. Besturing

4.4.1. Processen moeten bestuurd worden.

4.4.1.1. bij kleine bedrijven doet de bedrijfsleiding het zelf maar hoe groter het bedrijf hoe meer delen van het bestuur zich er mee bemoeien

5. Informatie behoefte

5.1. Elke organisatie heeft behoefte aan nuttige informatie, daarvoor ben je een goed informatiesysteem nodig.

5.1.1. geautomatiseerde informatiesystemen is een systeem dat bestaat uit hardware, software, personen en procedures