Financiële onderbouwing

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Financiële onderbouwing Door Mind Map: Financiële onderbouwing

1. Liquiditeitsbegroting

1.1. Inkopen

1.1.1. Zie Invensteringsbegroting.

1.2. personeel

1.2.1. Loon

1.2.1.1. Er wordt een salaris vastgesteld van 746.060 euro over het gehele jaar. Met verband over dit project.

1.3. aflossing

1.3.1. Crediteuren

1.3.1.1. De crediteur post ligt op 20.000 euro.

1.4. Energie kosten

1.4.1. De energiekosten zijn vastgesteld op 20.000 euro. Hiermee wordt er rekening gehouden hoeveel energie de VR-bril gebruikt.

1.5. Omzetbelasting

1.5.1. Er is vastgesteld dat er 1.470.000 euro over het gehele omzet moet worden betaald.

2. Financieringsbegroting

2.1. Eigen Vermogen

2.1.1. Zie het Begin - en eindbalans

3. Exploitatiebegroting

3.1. Personeelkosten

3.1.1. Zie Liquiditeitsbegroting

3.2. Inkopen

3.2.1. Zie invensteringsbegroting

3.3. Omzet VR-bril

3.3.1. De Omzet wordt bepaald door de doelstelling van 7 miljoen bezoekers in het jaar 2030 te vermenigvuldigen met 0,7 en vervolgens met 5. Dit komt uit op een omzet van 24.500.000 euro.

3.4. Afschrijvingen

3.4.1. Afschrijvingen VR-brillen: Er wordt elk jaar iets afgeschreven van de VR-bril, omdat de bril vaker is gebruikt door het jaar en er steeds meer technologische ontwikkelingen zijn voor deze brillen.

3.5. Marketing kosten

3.6. Energiekosten

3.6.1. Zie Liquiditeitsbegroting

4. Investeringsbegroting

4.1. Inkopen

4.1.1. VR-brillen

4.1.1.1. Oculus Rift model: Dit model wordt gekozen, omdat de VR-bril van dit merk het beste is in kwaliteit.

4.1.1.2. 2500 brillen worden er ingekocht. Deze worden over de vijf populairste attracties verdeeld. Er worden ongeveer dus 500 brillen per attractie verzorgt in verband met lange rijen.

4.1.1.2.1. 250 extra brillen: Voor de zekerheid worden er extra VR-brillen ingekocht voor het geval dat de VR-brillen beschadigt worden of kwijt zijn. Deze kunnen ook in gebruik worden gesteld als de rijen wat langer worden

4.1.2. VR bandjes voor verkrijging VR-bril

4.1.2.1. 2500 VR-bandjes

4.1.2.1.1. Omdat de Efteling een grote voorraad van bandjes moet hebben is er besloten om een voorraad van 100.000 euro aan te schaffen. De bandjes zijn 0,02 euro per stuk

4.2. Software

4.2.1. 20.000 euro wordt er gerekend voor de Software kosten. De software kosten liggen vaak redelijk laag. Vandaar de lage kosten.

5. Begin - en eindbalans

5.1. Eigen vermogen

5.1.1. Het Eigen vermogen wordt bepaald door het totaal van de invensteringsbegroting te nemen over het project. Dit ligt op 1.592.500 euro in het begin van het jaar en op het einde 1.327.250 euro. Dit komt onder andere door afschrijvingen.

5.2. Inventaris

5.2.1. VR-brillen

5.2.1.1. De VR-bril ligt in het begin van het jaar op 1.472.500 en op 1.325.250 het einde van het jaar. Dit komt door de afschrijvingen.

5.3. Voorraad

5.3.1. VR bandjes voor verkrijging VR-bril

5.3.1.1. De VR bandjes liggen in het begin van het jaar op 100.000 euro en op het einde van het jaar 2.000 euro. Dit komt door het verbruik van deze voorraden.