Werkloosheid

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Werkloosheid Door Mind Map: Werkloosheid

1. Werklozen sneller job aanvaarden

1.1. Vanaf 2018, weigeren baan niet meer toegestaan

1.2. Competenties sluiten dikwijls aan bij alternatieve banen

2. pre-crisis niveau

2.1. oorzaak sterke arbeidsmarkt

2.1.1. hoge kwaliteit inkomsten

2.1.2. redelijk hoog loon

2.1.3. lage ongelijkheid

2.2. werkloosheid ongevoelig aan conjuctuur

2.2.1. werkloosheid in belgie beter dan OESO- landen

3. daling werkloosheid

3.1. daling werkloosheid allochtonen

3.2. jeugdwerkloosheid daalt

3.3. 50+ werkloosheid daalt

3.4. werkloosheid arbeidsgehandicapten stijgt

3.5. inschrijving VDAB stijgt

4. Vlaamse werkloosheid laagste van EU

4.1. West-Vlaanderen best scorende provincie

4.2. Brussel en Wallonië scoren het slecht

4.3. Kanttekening: werkzaamheidsgraad lager dan in buurlanden