Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mobiliteit Door Mind Map: Mobiliteit

1. goederen vervoer

1.1. binnenvaart

1.1.1. 4.6 miljoen in 2012 waarvan 1.6miljoen doorvaart (geen stop in brussels gewest)

1.1.2. beperkt tot 1.350 ton, containers tot 1 laag

1.1.3. european regelgeving hoogte bruggen 7meter -> aanpassingen doorvoeren

1.1.4. vereist overslag plaatsen voor laden/lossen zowel in noordelijke/centrale als zuidelijke deel

1.1.5. vooral schroot/bouwmaterialen - vergrote dok

1.1.6. groeiende cijfers Eerste helft 2017

1.2. vrachtwagens vooral in omgeving kanaal + bestelwagens

1.3. helft van de vrachtwagens in brussel geconcentreerd in noordelijke stuk (voorhaven)

1.4. De infrastructuur voor goederentransport ligt voornamelijk langs de kanaalas en dat wegens de geschiedenis en de morfologie van de stad

2. omgeving

2.1. bruggen

2.1.1. verbinding tussen wijken

2.1.2. vergroten van de tonnage boten

2.2. huidige kasseien is niet mogelijk omwille van trillingen, onderhoud en geluidsoverlast.

2.3. Grote betoncentrale op kruispunt van de havenlaan

2.4. Kanaal is geen verkeersader, eerder barrière/oversteekplaats - kruispunten vormen barrières/ geen continu verhaal (bv fietsroutes)

2.5. geen uniform gebied, maar een mozaïek van wijken met elk een eigen logica die verbonden zijn met het kanaal.

2.6. Verkeer neemt toe - historisch buiten brussel, door activiteiten en veranderingen nu bij/binnen brussel

2.7. Focus op zachte mobilitieit, verkeer naar buitenste structuren verplaatsen

3. Omgeving is gelinkt aan geschiedenis kanaal

3.1. Oude industriële site

3.1.1. treinen depot - Tour en Taxis - door ontwikkeling van de metaalindustrie

3.1.2. Verbinding kanaal willebroek + kanaal Charleroi -> aanvoer van steenkool uit wallonië

3.1.3. Vervoer van groenafval/huishoudafval over water

3.2. Overkoepelen van de zenne, verdwijnen van grillige loop uit straatbeeld

3.2.1. Zenne verstopt, doet nog dienst als overloop/buffer

3.2.2. vooral voor ziektes...

3.3. heel vroeger moerasgebied - verbannen van mindere bevolking naar dit gebied

4. personen vervoer

4.1. voetgangers

4.1.1. verplaatsingen binnen wijk, minder over wijken heen door barrières van verkeersaders en kanaal

4.1.2. Piccard brug verbinding tussen Turn & Tassis en noordstation - verbindingen op gewestelijk/nationaal vlak

4.2. waterbus

4.2.1. sinds juli 2013

4.2.2. tussen brussel en vilvoorde

4.2.3. tijdens zomer (1/5 - 31/10) alle week dagen, telkens heen en terug ritten (1u op/af)

4.2.4. haltes sluiten aan op openbaar vervoer netwerk

4.2.5. idee voor meer aanlegplaatsen, dagelijks gebruik etc

4.2.6. waterbus.eu

4.3. fiets

4.3.1. Gewestelijke fietsroute - route langs kanaal, onderbroken door kruispunten. Geen continu verhaal

4.3.2. ontbreken van verbinding aan de havenlaan? Vooral noord/zuid verbinding (ondertussen fietspad al half aangelegd?)

4.3.3. voor oost-west verplaatsingen vormt kanaal vooral barrière en vormen kruispunten samenstromingspunten voor zwakkere fietsers

4.3.4. Op noord/zuid as complexe kruispunten

4.3.5. Vaak vooral fietsers op doorreis/ betere klassen - minder bij sociale luik of binnen wijken

4.3.6. op linkerzijde v/h kanaal

4.3.7. tweerichtingsfietspaden

4.3.8. fietsroute langs kanaal, enkel thv ons gebied over de havenlaan ontbreekt dit nog...

4.3.9. overal villo punten

4.3.10. nieuw aanbod? Blue Bike (nmbs?)

4.3.11. Brusselse fietsers weten het wel : fietsdiefstal is een plaag. -> betaalparkings met badge

4.3.12. Daarnaast wordt bekeken of het voetpad aan de kant van het kanaal kan doorgetrokken worden tot in het toekomstig park op de Materialenkaai.

4.4. openbaar vervoer

4.4.1. tram

4.4.2. trein

4.4.3. metro

4.4.4. bus

4.4.5. vooral bus in gebied tussen turn & tassis - tram etc langs grote wegen

4.5. autodelen

4.5.1. collecto standplaats voor turn & tassis

4.6. auto

4.6.1. 1 op 2 bezit geen auto

4.6.2. vaak auto gebruikt door werknemers door slechte bereikbaarheid openbaar vervoer

4.6.3. doorgangsgebied tussen rand en centrum

4.6.4. beperkt aantal bruggen vormt flessenhals

4.6.5. Brussel Mobiliteit

4.7. Prioriteiten - vervoer winkels (nabijheid)

4.7.1. 1. Te voet

4.7.2. 2. Openbaar vervoer

4.7.3. 3. Auto

4.7.4. 4. Fiets

5. Water als recreatie

5.1. waterbus/ nog niet echt waterbus maar vooral recreatief

5.1.1. 6 op/afstappunten, maar nog niet echt uitgebouwd

5.2. kajaks

5.3. zeescouts -

5.4. recreatieve jachthaven brussel

5.5. verderop richting charleroi (ninoofse poort) sluizen