De werking van een competitieve markt

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De werking van een competitieve markt Door Mind Map: De werking van een competitieve markt

1. vragers op competitieve markten

1.1. vraag

1.1.1. relatie tss prijs en gevraagde hoeveelheid

1.1.2. beweging (prijswijz.) of verschuiving (wijz. in Qv )?

1.2. gevraagde hoeveelheid

1.2.1. de vraag naar goederen/diensten op een markt bij verschillende prijzen

2. de signaal -en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme

2.1. signaalfunctie

2.1.1. verandering in vraag en aanbod als gevolg

2.2. coördinatiefunctie

2.2.1. prijswijziging als gevolg

3. prijselasticiteit

3.1. van de vraag

3.1.1. relatieve ΔQv / relatieve Δp

3.1.1.1. elastisch/inelastisch?

3.2. van het aanbod

3.2.1. relatieve ΔQa / relatieve Δp

3.2.1.1. elastisch/inelastisch?

4. prijsvorming op competitieve markten

4.1. marktevenwicht

4.1.1. Qv = Qa

4.2. aanbodoverschot

4.2.1. Qa - Qv

4.3. vraagoverschot

4.3.1. Qv - Qa

5. consumenten -en producentensurplus

5.1. consumentensurplus

5.1.1. wanneer consument een product goedkoper kan kopen dan verwacht

5.2. producentensurplus

5.2.1. wanneer producent zijn product duurder kan verkopen dan verwacht

5.3. totaalsurplus

5.3.1. wordt in de economie gebruikt om welvaart uit te drukken

5.4. pareto - optimaalpunt

5.4.1. welvaartsoptimum in marktevenwicht

6. de markt

6.1. marktvormen

6.1.1. vrije mededinging

6.1.2. oligopolie

6.1.3. monopolistische concurrentie

6.1.4. monopolie

6.2. vragers en aanbieders

6.2.1. vraag verloopt dalend

6.2.2. aanbod verloopt stijgend

7. aanbieders op competitieve markten

7.1. aanbod

7.1.1. relatie tss prijs en aangeboden hoeveelheid

7.1.2. beweging (prijswijz.) of verschuiving ( wijz. Qa)?

7.2. aangeboden hoeveelheid

7.2.1. aanbod van goederen/diensten op een markt bij verschillende prijzen