Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Media Door Mind Map: Media

1. soorten media

1.1. Germanistische benadering van Media

1.1.1. Lichaam

1.1.2. Voorwerpen

1.1.3. Taal

1.1.4. Grafische tekens

1.2. Angelsaksische benadering van media

1.2.1. Klassieke media

1.2.1.1. Krant

1.2.1.2. Magazines

1.2.1.3. Folders

1.2.1.4. TV

1.2.1.5. Film

1.2.2. Moderne media

1.2.2.1. Computer

1.2.2.2. Mobiel

1.2.2.3. Social media

1.2.2.4. Kritisch en kundig omgaan met massa media

1.3. Verschil Germanistische benadering en Angelsaksische benadering:

1.3.1. Germanistische benadering van media gaat over het overdragen van betekenis. De Angelsaksische benadering van media gaat over het overbrengen van informatie zoals het nieuws. Een Germanistische benadering zou kunnen zijn dat een leerling reflecteert op zijn eigen culturele bewustzijn d.m.v. een toneelstuk waarbij lichaam, taal, voorwerpen en grafische tekens samenkomen, terwijl een Angelsaksische benadering een stuk in een krant zou kunnen zijn. De Angelsaksische benadering vindt wel dat je met dit stuk in de krant kundig en kritisch om moet kunnen gaan

2. media-onderwijs en mediawijsheid

2.1. Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarbij burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld (2005).

2.2. Media-onderwijs: is een samenhang van kunstonderwijs, media-onderwijs en erfgoed onderwijs. Hierbij zorgt kunstonderwijs voor de kunstzinnige en creatieve vermogens en voor middelen om reflectief mee te doen aan het culturele leven. Media-onderwijs zorgt ervoor dat kinderen kundig en kritisch kunnen omgaan met media en erfgoedonderwijs zorgt voor de verbinding met het verleden, heden en toekomst.

2.3. Nederlandse demensie vs. het buitenland

2.3.1. negatieve invloeden van media staan niet meer centraal

2.3.2. inhouden en expressie centraal

2.3.3. aansluiten internationale tendens

2.3.4. mentaliteit

2.3.5. verantwoordelijke houding is belangrijke eigenschap

2.3.6. media en het effect op anderen en jezelf

2.4. 10 competenties:

2.4.1. B1: niveau 3

2.4.2. B2: niveau 2

2.4.3. B3: niveau 2

2.4.4. G1: niveau 3

2.4.5. G2: niveau 3

2.4.6. C1: niveau 3

2.4.7. C2: niveau 2

2.4.8. C3: niveau 3

2.4.9. S1: niveau 2

2.4.10. S2: niveau 2

3. opdracht 'instellingen en educatie, websites'

3.1. cinekid:

3.2. Op welke mate differentiëren jullie tussen niveau verschillen van kinderen?

3.3. Welke materialen bieden jullie aan voor in de klas?

3.4. Is het mogelijk om een van jullie projecten met de klas te bezoeken?

4. stromingen in de mediapedagogiek

4.1. bewaarpedagische stroming

4.1.1. pessimistische houding

4.1.2. nieuwe media als gif voor de kinderziel

4.2. sociologische stroming

4.2.1. ontvanger van boodschap manipuleren

4.2.2. analyseren van inhoud maakt kinderen weerbaar van eenzijdige informatie

4.3. semiologische stroming

4.3.1. decoderen, ontcijferen

4.3.2. taalwetenschap

4.3.3. overdragen beelden en betekenissen

4.3.4. beeldtaal voor een verhaal

4.4. gedragswetenschappelijke stroming

4.4.1. 'critical viewing skills'

4.4.1.1. mening, houding en gedrag kinderen bevorderen

4.4.1.2. verschil fictie/non-fictie

5. kerndoelen

5.1. Kerndoel 1: Nederlands

5.2. Kerndoel 2: Nederlands

5.3. Kerndoel 3: Nederlands

5.4. Kerndoel 6: Nederlands

5.5. Kerndoel 7: Nederlands

5.6. Kerndoel 12: Nederlands

5.7. Kerndoel 34: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving

5.8. Kerndoel 35: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving

5.9. Kerndoel 44: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving

5.10. Kerndoel 51: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Tijd

6. opdracht 'activieit en lesideeën'

6.1. Ik heb de les gekozen waarbij leerlingen een stamboom moeten gaan maken. Deze les geef ik een 7. De leerlingen krijgen in deze les namelijk vaardigheden aangeleerd op het gebied van media en tegelijkertijd zijn ze ook bezig met geschiedenis. Hun eigen geschiedenis zelfs. door deze combinatie en ontdekkingen die ze eventueel doen over hun eigen familie, maakt het dat ik deze activiteit een 7 geef.