Endodontische behandeling 1 zitting.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Endodontische behandeling 1 zitting. Door Mind Map: Endodontische behandeling 1 zitting.

1. spiegel en sonde aangeven

2. Anesthesie

2.1. korte naald (bovenkaak en onder in het front Lange naald (onderkaak Wanneer verdoving bij een endo? bij een vitaal element of bij een bange patiënt

3. beginfoto maken/klaarzetten

3.1. solo van het element dit is een foto met de wortelpunt erbij op

4. benodigd instrumentarium

4.1. - basistray + rechte sonde - Beginfoto - Anesthesie - Rechte diamantboor - Cofferdam - Wattenbolletjes + alcohol - Safe end boor of ronde boor - Gates Gliddendrill ( van groot naar klein) - Spuitje met natriumhypochloride - Vijlenhouder met +/-6 vijlen - X-foto - Meetlatje (zit in endobox) - Paperpoints - Meetlatje (zit in endobox) - Guttaperche stiften (hoofdstift + secundaire stiften) - Spreader (1 kleiner dan hoofdstift) - Wortelkanaalcement (Apexiet) - lentulonaald - Mengblokje - Mengspatel - (gas)vlam - Vulmateriaal - articulatiepapiertje - extra pincet

5. Protocol

6. - Rechte diamantboor aangeven (element openen) - Airrotor terugnemen en zuiger weg zetten - Cofferdam aangeven - Cofferdam tang terugnemen - wattenbol met alcohol aangeven (desinfectie cofferdam) - safe end of ronde boor aangeven voor verwijderen pulpadak - Rechte sonde aangeven (opsporen kanaal ingangen) - Spoelen met natriumhypochloriet + afzuigen - Gatesglidden drill in hoekstuk doen en aangeven (groot-klein) - Tussen iedere Gates spuitje hypochloriet aangeven en afzuigen* *Herhalen tot kanaalingangen goed toegankelijk is (+/-3 keer) - Vijlenhouder en nat.hyp. vasthouden zodat tda erbij kan* - Tussen iedere vijl nat.hyp. afzuigen met nevelzuiger* (*Herhalen tot tandarts vijlen in kanaal achterlaat voor lengtefoto) - Cofferdam frame verwijderen - Lengte foto maken (Aan de hand van de lengte foto, definitieve lengte bepalen. Definitieve lengte is de lengte tot aan 1 mm van de wortelpunt. Deze duidelijk op papier noteren! - Cofferdamframe weer bevestigen en desinfecteren - Vijlen instellen op definitieve lengte - Vijlenhouder en nat.hyp. vasthouden zodat tda erbij kan* - Tussen iedere vijl nat.hyp. afzuigen met nevelzuiger* Herhalen tot tandarts vijlen voldoende vindt - Stepbackfase; vijlen instellen (1 stap dikker dan hoofdvijl en 1 mm korter +/-4) (maken van trappetje in wortelkanaal voor laterale condensatie). - Vijlenhouder en nat.hyp. vasthouden zodat tda erbij kan* - Tussen iedere vijl nat.hyp. afzuigen met nevelzuiger* Herhalen tot tandarts vijlen voldoende vindt - Paperpoints aangeven (kanaal drogen) zelfde dikte als hoofdvijl* - Hoofdstift pakken (gelijke dikte en lengte als hoofdvijl) - Hoofdstift met pincet aan tandarts geven om te passen - Hoofdstift en pincet terugnemen en reinigen met nat.hypo - Secundaire stiften klaarleggen (altijd 2 maten kleiner dan hoofdvijl) - spreader klaarleggen (altijd 1 maat groter dan secundaire stift) - Wortelkanaalcement (apexiet) mengen, twee gelijke delen. - Lentulonaald met apexit aangeven/ draait ta in wortelkanaal - Hoofdstift door cement halen en aan tandarts geven met pincet - spreader aan tandarts geven (l maat kleiner dan hoofdstift) - secundaire stift door cement halen en aan tandarts geven* *Herhalen tot tandarts het voldoende vindt - Ash 49 heet maken in (gas)vlam - Hete ash 49 aan tandarts geven (afbranden guttapercha) - Definitieve vulling maken. - Cofferdam tang aangeven voor verwijdering cofferdam - Alticulatiepapiertje aan tandarts geven (controle hoogte vuIl) - Articulatiepapiertje terugnemen en spiegel sonde aangeven Spiegel en sonde terugnemen - Eindfoto maken - Uitleg geven aan de patiënt