Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
MEDIA Door Mind Map: MEDIA

1. Activiteiten/lesideeën

1.1. Storyjumper

1.1.1. een tool waarmee leerlingen samen met hun ouders. peers of juist alleen gemakkelijk een eigen verhaal kunnen schrijven.

1.1.2. mijn waarderingscijfer is een 8

1.1.2.1. Ik geef deze tool een 8, omdat het leerlingen media en taal laat combineren. Wel is het een Engelstalig product en is er wel een uitleg over het gebruik van het programma nodig voordat leerlingen er zelf mee aan de slag kunnen. Desondanks vind ik dat de leerlingen enorm creatief bezig zullen zijn en echt zelf iets gaan creëren.

2. Stromingen in de mediapedagogiek

2.1. 1. Bewaarpedagogische stroming

2.1.1. pessimistisch over nieuw medium

2.1.2. media als gif-naald voor kinderen

2.2. 2. Sociologische stroming

2.2.1. manipuleren ontvangen boodschap

2.2.2. kinderen weerbaar maken voor eenzijdige informatie

2.2.3. kinderen trainen maken eigen programma's

2.3. 3. Semiologische stroming

2.3.1. decoderen

2.3.2. ontstaan taalwetenschap

2.3.3. overdragen beelden/betekenissen

2.3.4. kinderen leren decoderen bij audiovisuele vorming

2.3.5. maken beeldverhaal

2.4. 4. Gedragswetenschappelijke stroming

2.4.1. aanleren 'critical viewing skills'

2.4.2. verschil fictie/non-fictie

2.4.3. effect van overdrijving

2.4.4. bevorderen mening, houding en gedrag van kinderen

3. Mediaonderwijs en kerndoelen

3.1. Kerndoel 1: Nederlands

3.2. Kerndoel 2: Nederlands

3.3. Kerndoel 3: Nederlands

3.4. Kerndoel 6: Nederlands

3.5. Kerndoel 7: Nederlands

3.6. Kerndoel 12: Nederlands

3.7. Kerndoel 34: Oriëntatie op jezelf en de wereld; Mens en samenleving

3.8. Kerndoel 35: Oriëntatie op jezelf en de wereld; Mens en samenleving

3.9. Kerndoel 44; Oriëntatie op jezelf en de wereld; Natuur en techniek

3.10. Kerndoel 51: Oriëntatie op jezelf en de wereld; Tijd

4. Nederlandse dimensie vs. buitenland

4.1. afstand defensieve benadering

4.1.1. bescherming tegen negatieve invloeden van media

4.2. mediawijsheid: actievere aanpak

4.2.1. productie van media-inhouden

4.2.2. expressie

5. Media-onderwijs en mediawijsheid

5.1. Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarbij burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld (2005).

5.2. Erfgoed onderwijs

5.2.1. versterkt binding met het verleden en verschaft inzicht in historisch besef en van daar naar de toekomst

5.3. Kunstonderwijs

5.3.1. Kunstzinnige en creatieve vermogens;

5.3.1.1. kennis

5.3.1.2. inzicht

5.3.1.3. middelen om reflectief deel te nemen aan het culturele leven

5.4. Media onderwijs

5.4.1. angelsaksische benadering:

5.4.1.1. Kundig en kritisch omgaan met massameida; leidt tot mediawijsheid

5.5. 10 componenten van mediawijsheid;

5.5.1. 1.inzicht hebben in de medialisering van de samenleving

5.5.2. 2. begrijpen hoe media gemaakt wordt

5.5.3. 3.zien hoe media de werkelijkheid kleuren

5.5.4. 4.apparaten, software en toepassingen gebruiken

5.5.5. 5. oriënteren binnen media-omgevingen

5.5.6. 6. informatie vinden en verwerken

5.5.7. 7. content creëren

5.5.8. 8. participeren in sociale netwerken

5.5.9. 9.reflecteren op het eigen mediagebruik

5.5.10. 10. doelen realiseren met media

6. Instellingen en educatie, 'websites'

6.1. fantastisch kinderfilm festival

6.1.1. 1. Kunnen kinderen buiten het festival ook nog bezig zijn met activiteiten?

6.1.2. 2. wordt er een veilige omgeving voor de leerlingen gecreëerd waarin ze kunnen meedoen?

6.1.3. Zijn er nog opdrachten die worden aangeboden omtrent het festival?

7. Soorten Media

7.1. Angelsaksische benadering van media

7.1.1. Klassieke media

7.1.1.1. Concreet

7.1.1.2. Analoog

7.1.1.3. Krant

7.1.1.4. Radio

7.1.1.5. Film

7.1.1.6. Grammafoon

7.1.2. Moderne media

7.1.2.1. Digitaal

7.1.2.2. Computer

7.1.2.3. Mobieltje

7.1.2.4. Tablet

7.1.2.5. Digitale camera

7.1.2.6. Sociale Media

7.1.3. Informatieoverbrengers

7.2. Germanistische benadering van media

7.2.1. Lichaam

7.2.1.1. werkelijkheid waarnemen

7.2.1.2. dmv zintuigen

7.2.2. Taal

7.2.2.1. draagt het denken in begrippen

7.2.2.2. in gesprekken, liedjes, verhalen en verslagen

7.2.3. Voorwerpen

7.2.3.1. breiden de mogelijkheden van ons lichaam uit

7.2.3.2. lichaam kan als voorwerp gebruikt worden

7.2.4. Grafische tekens

7.2.4.1. werkelijkheid in het platte vlak

7.2.4.2. structuren zichtbaar maken

7.2.4.3. informatie buiten ons hoofd opslaan

7.2.4.4. zoals: tekeningen, schema's, foto's en digitale media.