Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Visie op armoede Door Mind Map: Visie op armoede

1. ongeziene krachten

1.1. ongelofelijke motivatie & draagkrach

1.2. grotere solidariteit & strijdbaarheid

1.3. enorme veerkracht

1.4. uiteenlopende krachten

2. effecten vaardighedenverwerving

2.1. vaardigheden aanwerven verschillend met norm vaardigheden voor SL

2.1.1. gebrek aan vaardigheden bij praktische zaken

2.1.1.1. huishouden

2.1.1.2. gezinsadministratie

2.1.1.3. geldbeheer

2.1.1.4. afspraken nakomen

2.1.2. gebrek aan emotionele en pedagogische vaardigheden

2.1.2.1. communicatievaardigheden

2.1.2.2. opbouwen van relaties & netwerken

2.1.2.3. opvoeding kids

2.1.2.4. omgaan met affectie in het gezin

2.1.3. onvoldoende ondersteuning in het omgaan met nieuwe ervaringen & vraagstukken

2.1.4. verworven vaardigheden door armoede worden door SL

2.1.4.1. bestempeld als niet goed

2.1.4.2. niet gezien

2.2. Waarom missen ze vaardigheden?

2.2.1. Geen of onvoldoende basishechting

2.2.1.1. aanleren vaardigheden vanaf geboorte

2.2.1.2. aanleren door het volbrengen & herhalen van opdrachten van hun ouders

2.2.2. het ontbreken van voorbeelden

3. effect op kennisopbouw

3.1. andere kennisopbouw

3.2. kennisgaten

3.2.1. door beperkte schoolcarrière

3.2.2. door beperkt sociaal netwerk

3.2.3. neg. fysiologisch effect op cognitieve ontwikkeling bij kids

3.2.4. kansenarmoede <-

3.3. doorleefde ervaringskennis: overlevingsstrategieën

3.3.1. beter inzicht op al dan niet werkt id hulp- & dienstverlening

3.3.2. beter inzicht op impact van maatregelen op leven

3.3.3. ontbreekt & ondergewaardeerd bij niet-armen

3.4. enorme kennis over armoede zelf

3.4.1. geen ervaringskennis, maar wel dagelijkse inzet armoedebestrijding -> vele facetten

3.4.1.1. blijven onbereikbaar

3.4.1.2. blijven onzichtbaar

3.4.1.3. blijven onbekend

3.5. beiden onbenul over elkaars onwetendheid

4. Effecten op participatie van ££ in armoede

4.1. hun greep wordt ontnomen over

4.1.1. hun eigen leven

4.1.2. de maatschappelijke besluitvorming

4.2. minder vrijheid om te kiezen

4.3. vele drempels om te participeren

5. Def armoede

5.1. = netwerk van sociale uitsluitingen op meerdere gebieden

5.1.1. individueel

5.1.2. collectief

6. structurele uitsluitingsmechanismen

6.1. liggen adbv

6.1.1. armoede

6.1.2. sociale uitsluiting

6.2. => (bijna) geen toegang tot basisrechten

6.3. in stand gehouden & voortgebracht door

6.3.1. maatschappij

6.3.1.1. ongelijke kansen

6.3.1.1.1. onderwijs

6.3.1.1.2. werkvloer

6.3.1.1.3. huisvesting

6.3.1.1.4. ...

6.4. Mattheuseffect

7. effecten gevoelswereld

7.1. sociale uitsluiting

7.1.1. -> °zwaar gekwetste binnenkant

7.1.1.1. -> bel. factor voortbestaan armoede

7.2. binding & hechting

7.2.1. al vanaf geboorte bemoeilijkt reden: stress

7.2.2. belangrijkste bouwstenen id persoonlijkheidsontwikkeling

7.2.2.1. helpen basisvertrouwen krijgen

7.2.2.2. zich emotioneel uiten

7.2.2.3. open naar de wereld durven kijken

7.2.2.4. gezonde relaties aangaan

7.2.2.5. belangrijke basis voor

7.2.2.5.1. kunnen reflecteren over

7.2.3. overdragen va onveilige gehechtheid: vicieuze cirkel

7.3. individueel schuldmodel

7.4. gevoel van gemis

7.5. gevoel van onmacht

7.6. innerlijkepijn

7.7. minderwaardigheidsgevoel

7.8. sterk wantrouwen naar buitenwereld toe

7.9. erbij horen