Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
psychiatrie Door Mind Map: psychiatrie

1. psychiater

1.1. ook andere hulpverleners

1.2. ggz-afdeling

1.3. geneeskunde studie

1.4. helpt of voorkomt een stoornis

1.5. verschil tussen psychiater en een psycholoog

1.6. woonbegeleider

1.7. medisch specialist

1.8. houd zich bezig met de hersenen

1.9. bescherming van de patient

1.10. psychiatrische kliniek

2. psychitrische inrichting

2.1. gespecialiseerd ziekenhuis

2.2. begelijd wonen

2.3. intramurale en intensieve zorgverlening

2.4. gekkenhuis

2.5. dagbehandeling

2.6. geestelijkegezondheidszorg

2.7. chronisch

2.8. verzorgingstehuis

2.9. traumatischeleefomgeving

2.10. gevaar voor jezelf of mede mens

3. psychiatrishe stoornis

3.1. angststoornis

3.2. stemmingwissellingstoornis

3.3. dwangstoornis

3.4. depressie

3.5. eetstoornis

3.6. paniekstoornis

3.7. autisme

3.8. ADHD

3.9. seksuelestoornis

3.10. ouderdomsstoornis

4. symptomen

4.1. geen werkelijk gevaar maar wel bang zijn

4.2. stemmingswisselingen

4.3. angstig of verbijsterd

4.4. somberheid

4.5. verstoorend gedrag

4.6. vergeetachtigheid

4.7. verwardheid

4.8. hinderlijk gedrag voor de persoon

4.9. werkelijkheid verliesd

4.10. gedragseigenschappen

5. werken

5.1. gat in hun cv

5.2. passend werk doen

5.3. groenvoorziening

5.4. spoelkeuken

5.5. taboe op de werkvloer

5.6. 200.000 mensen willen werken

5.7. collega's met karakter

5.8. houden het geheim

5.9. meer rekening houden

5.10. zinvolle invulling hun dagelijkse taak

6. meest voorkomende

6.1. ADHD - hyperactief, impulsief of combinatie van beide

6.2. angststoornis - piekeren, nerveus of angstig

6.3. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) - sociale contacten, flexibiliteit

6.4. bipolaire stoornis - langere periodes uitgelaten of somber

6.5. borderline persoonlijkheidsstoornis - instabiel zelfbeeld

6.6. depressie - bijna geen energie of belangstelling

6.7. dwangstoornis - dwangmatige handelingen de dag overnemen

6.8. eetstoornis - gestoord eetgedrag

6.9. onverklaarbare lichamelijke klachten - klachten zonder medische verklaring

6.10. paniekstoornis - paniekaanvallen, ineens grote angst

7. behandeling

7.1. psychotherapie - interactie

7.2. gedragstherapie - richt zich op het gedrag van de patient

7.3. medicijnen

7.4. groepstherapie - voor mensen die dezelfde stoornis hebben elkaar helpen

7.5. humanistische therapie - houden zich bezig met het heden

7.6. cognitieve therapie - emoties en opvattingen

7.7. hulpverleners

7.8. online hulp

7.9. motivatie

7.10. kliniek

8. GGZ

8.1. geestlelijke gezondheidszorg

8.2. voor mensen met een stoornis

8.3. voor oudere

8.4. voor kinderen

8.5. voor volwassenen

8.6. begeleiding

8.7. bescherming

8.8. klinische opname

8.9. voorkomen stoornissen

8.10. bieden hulp om tegen te gaan en als je het al hebt

9. beroemde psychische patienten

9.1. beethoven

9.2. jan arends

9.3. gerrit achterberg

9.4. Hector berlioz

9.5. william blake

9.6. winston churchill

9.7. vincent van gogh

9.8. michelangelo

9.9. abraham lincoln

9.10. simon vestdijk

10. medicatie

10.1. anxiolytica - tegen angst

10.2. antidepressivaantideperssiva - tege depressie

10.3. medicijnen tegen mania

10.4. antipsychotica - tegen psychoses

10.5. antidepressivatricyclische antideperissiva - TCA

10.6. stoffen die de heropnamen van serotonine remmen - SSRI's

10.7. monoamine-oxidaseremmers - MAO-remmers

10.8. medicatie lost niet alles op

10.9. medicatie werkt soms maar tijdelijk

10.10. de juiste medicatie vinden kost veel tijd