Organisatie cultuur

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Organisatie cultuur Door Mind Map: Organisatie cultuur

1. KC Boschveld

1.1. Perpectief

1.1.1. Humanistisch

1.1.1.1. Informeel

1.1.1.1.1. fijne sfeer onderling

1.1.1.2. Familiair

1.1.1.2.1. lastig om elkaar aan te spreken

1.1.1.3. Groei en ontwikkeling

1.1.1.3.1. Kansen en ruimte

1.1.1.4. Motivatie

1.1.1.5. Medezeggenschap

1.1.1.5.1. naar iedereen wordt geluisterd

1.1.1.6. samenwerken

1.2. Cultuur

1.2.1. Adhocratie

1.2.1.1. innovatie

1.2.1.1.1. Borgen

1.2.1.2. leergroepen

1.2.1.2.1. Wie is waar mee bezig?

1.2.1.3. Autonomie

1.2.1.3.1. intrinsieke motivatie

1.2.2. standaardisatie werk

1.2.2.1. Denk

1.2.2.2. Woordenschat

1.2.2.3. directe instructie

1.2.2.4. handelend

1.2.2.5. Unitonderwijs

1.2.3. Uitvoerende kern

1.2.3.1. gedragen verantwoordelijkheid

1.2.3.2. toepassen afspraken

1.2.3.3. borgen

1.2.3.3.1. gebeurt te weinig

2. Wouter

2.1. Combinatie perspectieven

2.1.1. Humanisatisch

2.1.1.1. Medezeggenschap

2.1.1.1.1. Hoe krijg je het team op een lijn?

2.1.1.2. Samen

2.1.1.3. groei/ontwikkeling

2.1.1.4. intrinsieke motivatie

2.1.1.4.1. Coachende leider

2.1.1.5. Sociaal

2.1.2. Structureel

2.1.2.1. Formeel

2.1.2.1.1. Wat is het beste voor de kinderen/organisatie

2.1.2.2. daadkracht

2.1.2.2.1. De knoop durven doorhakken/ afscheid durven nemen

2.1.2.3. Remmen

2.1.2.4. bijsturen

2.2. gemixte cultuur

2.2.1. adhocratie

2.2.1.1. innovatie

2.2.1.1.1. En borgen!

2.2.1.2. vooruitgang

2.2.1.3. eigenaarschap team

2.2.1.3.1. intrinsieke motivatie

2.2.2. proffesioneel

2.2.2.1. talenten inzetten

2.2.2.1.1. motivatie

2.2.2.2. autonomie

2.2.2.3. competentie

2.2.2.3.1. welk leerkrachtengedrag willen wij zien

2.2.2.4. platte organisatie

2.2.2.4.1. Iedereen weet waar hij/zij moet zijn

2.2.2.5. kritisch

2.2.3. standaardisatie werk

2.2.3.1. Doorgaande lijn

2.2.4. standaardisatie vaardigheden/kundigheden

2.2.4.1. benutten van talent

2.2.4.2. competenties

2.2.5. wederzijdse aanpassing

2.2.5.1. Samen

2.2.6. uitvoerende kern

2.2.6.1. helikopterview leidinggevende

2.2.6.1.1. weten waar het team mee bezig is

2.2.6.2. coachen

2.2.6.3. eigenaarschap

2.2.7. ondersteunende staf

2.2.7.1. delegeren

2.2.7.2. Taken doen die passen bij functie/taken

2.2.7.3. coördinatoren