Didactische wenken spreekvaardigheidstraining

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Didactische wenken spreekvaardigheidstraining Door Mind Map: Didactische wenken spreekvaardigheidstraining

1. directe exploitatie

1.1. = systematische inoefening van productief mondeling taalgebruik

1.2. betekenisvolle communicatieve situaties

2. Veilige leeromgeving

2.1. spreekangst

2.2. vertrouwen

3. tips

3.1. Verbeter fouten op een positieve en modellerende (verbeterend herhalende) manier.

3.2. Onderbreek cursisten niet te veel maar corrigeer na een spreekopdracht.

3.3. Zorg voor geboeide luisteraars, bijvoorbeeld door ze een opdracht te geven m.b.t. wat gezegd wordt; dit motiveert de spreker.

3.4. Interactie is een belangrijke pijler van taalontwikkelend lesgeven (als onderdeel van een taalbeleid). Voorzie voldoende interactiemogelijkheden zowel tussen docent en cursist als tussen cursisten onderling (individueel of in groep) en spreekkansen voor de cursisten.

3.5. Inspirerende en activerende werkvormen bevorderen het vloeiend spreken en verhogen de motivatie. Zorg voor voldoende variatie: improvisatie, rollenspel, reportages, interviews, discussie, debat, individuele presentatie voor een groep, A/B oefeningen gebaseerd op het principe van een informatiekloof, carrousel, storytelling, …

3.6. Hou rekening met het verschillend taalregister voor spreektaal en schrijftaal.

3.7. Wijs cursisten op de impact van non-verbale communicatie (lichaamstaal, intonatie, tekens, symbolen) die dikwijls cultuurafhankelijk is.

3.8. Reflecteer met de cursisten op de spreekopdracht: Wat ging goed? Wat zorgde voor problemen?