Didactische Principes

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Didactische Principes Door Mind Map: Didactische Principes

1. Aanschouwelijkheidsprincipe

1.1. zintuigen

1.2. verschillende media

1.3. ASA-principe

1.3.1. Aanschouwelijk

1.3.2. Schematisch

1.3.3. Abstract

2. Herhalingsprincipe

2.1. gespreid

2.2. variatie

3. Individualisatieprincipe= differentiatieprincipe

3.1. verschillen tussen leerlingen

4. Integratieprincipe

4.1. aansluiten bij reeds verworven leerstof

5. Activiteitsprincipe

5.1. constructivisme

5.2. Denkactiviteit

6. Belangstellingsprincipe

6.1. motivatie

7. Geleidelijkheids- en beperkingsprincipe

7.1. geleidelijk en stapsgewijs

7.2. beperken van de leerstof