3 hersengebieden

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
3 hersengebieden Door Mind Map: 3 hersengebieden

1. Algemeen

1.1. Bevruchting: ontwikkeling hersenen start

1.2. Lage gebieden -> hoge gebieden

1.3. Paul MacLean: triune hersenmodel Reptielen, zoogdieren, primaten

1.3.1. 3 breinen niet afzonderlijk: onlosmakelijk verbonden

2. de laagste hersengebieden/reptielenbrein

2.1. Algemeen

2.1.1. Oudste deel, basis verdere ontwikkeling hersenen

2.1.2. Ontstaan: ongewerveld -> gewerveld

2.1.3. Belangrijk commandocentrum vitale functies + dierlijke gedragingen

2.2. Hersenstam

2.2.1. Verbinding:grote hersenen+kleine hersenen+ruggenmerg+rest lichaam

2.2.2. Primaire basis

2.2.3. Verbindt informatieverwerkende onderdelen in de hersenen

2.2.3.1. Medulla

2.2.3.1.1. Verlengde ruggenmerg, laagste deel hersenstam

2.2.3.1.2. Ademhaling, bloeddruk, hartslag

2.2.3.1.3. Beschadiging: verlamming/dood

2.2.3.2. Pons

2.2.3.2.1. Bolvormig, 2 armen houden kleine hersenen vast: brug naar cerebellum

2.2.3.2.2. Voorste gedeelte: sensorische bewegingen naar grote hersenen sturen (bewegingen)

2.2.3.2.3. Achterste gedeelte: Ademhaling, smaak + reguleert hersenactiviteit tijdens droom- en slaapcyclus

2.2.3.3. Formatio reticularis

2.2.3.3.1. Potloodvormige bundel achter medulla en pons: kern hersenstam

2.2.3.3.2. Hersenen wakker+alert houden, aandacht aan nieuwe informatie kunnen schenken

2.2.3.3.3. Beschadiging: coma

2.2.4. Verbonden met 2 aangrenzende informatieverwerkende hersendelen

2.2.4.1. Thalamus

2.2.4.2. Cerebellum

2.2.4.2.1. Schakelcentrum aansturing spieren

2.2.4.2.2. Vlotte coördinatie, controle bewegingen, balans en rotaties

2.2.4.2.3. Training: automatisch+onbewust

2.2.4.2.4. Dronkenschap: overstuur

2.2.5. Beschadiging: dood

3. de middelste hersengebieden/ zoogdierenbrein

3.1. Sociale groepen: vijand onderscheiden

3.2. Thalamus

3.2.1. Onder limbisch systeem

3.2.2. Belangrijkste schakelcentrum hersenen

3.2.3. Leidt verkregen informatie (zintuiglijke+motorische)(van formatio reticularis) naar de juiste delen in de hersenen

3.2.4. Beschadiging: niet meer juist kunnen interpreteren en ervaren van pijn

3.3. Hypothalamus

3.3.1. Onder thalamus, bloedtestlabo

3.3.2. Hormoonhuishouding in de gaten houden, autonoom zenuwstelsel controleren, lichaam in balans houden a.d.h.v. vervulling fysieke behoeften

3.3.3. Ontregeld: anorexia nervosa/obesitas

3.4. Limbisch systeem

3.4.1. Ringvormig, boven thalamus en hersenstam, onder corpus callosum

3.4.2. Emotie, geheugen, motivatie en genot Verwerken en opslagen van langdurige herinneringen, in stand houden bestaande

3.4.3. Beschadiging: ernstig verlies v.h. langetermijngeheugen

3.4.3.1. Alzheimer: achteruitgang hippocampus, emotielozer

3.4.4. Amygdala, hippocampus, septum

3.4.4.1. Amygdala+hippocampus: gevoelig onthouden emoties

3.4.4.2. Amygdala

3.4.4.2.1. Emotiegebonden herinneringen, instinctieve emoties - snelle emotieroute

3.4.4.2.2. Systeem 1 thalamo-amygdalaroute: onmiddellijk en instinctief

4. de hoogste hersengebieden/primatenbrein

4.1. Cerebrum (grote hersenen+diverse hersenkwabben) rijpt laatst

4.1.1. 3 delen: 2 hersenhelften/hemisferen +hersenschors/cebrale cortex

4.2. Corpus callosum/hersenbalk

4.2.1. vlezige structuur met miljoenen zenuwbanen

4.2.2. Zorgt ervoor dat hersenenhelften intensief kunnen samenwerken

4.3. Cerebrale cortex/hersenschors/neocortex /cortex/hoedje hersenen

4.3.1. Dunne grijze laag die de 2 hersenhelften bedekt

4.3.2. Informatie rest lichaam verwerken, grootste deel 'hogere' psychische processen

4.3.2.1. Na interpretatie: bewuste actie

4.3.3. Kwabben

4.3.3.1. Frontaalkwab

4.3.3.1.1. Impulsbeheersing, doelgericht handelen, sociaal gedrag, beoordelingsvermogen, beweging, spraak, abstract denken

4.3.3.1.2. In prefrontale cortex

4.3.3.2. Pariëtaalkwab

4.3.3.2.1. Integratie binnenkomende informatie, ruimtelijk denken, gewaarwording aanrakingen+houding lichaam

4.3.3.2.2. Somatosensorische cortex

4.3.3.3. Temporaalkwab

4.3.3.3.1. Herkennen+benoemen objecten, reuk, verbaal geheugen

4.3.3.3.2. Auditieve cortex

4.3.3.4. Occiptaalkwab

4.3.3.4.1. Informatie verwerken die je met je ogen waarneemt

4.3.4. Bewust waarnemen, denken, zelfreflectie, mectacognitie (beseffen dat je aan het denken bent+reflecteren)

4.4. Linkerhersenhelft neemt zintuiglijke prikkels rechterkant over +vice versa

4.4.1. Fysieke oefeningen die op beide hersenhelften beroep doen stimuleren kwaliteit verbindingen hersenbalk

4.4.1.1. Specifieke bewegingen+motoriektrainingen: helpen bij leerstoornissen