Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Koop Door Mind Map: Koop

1. Kenmerken (1582 BW)

1.1. Eigendomsoverdracht

1.2. Betaling geldprijs

2. Totstandkoming

2.1. Toestemming

2.2. Gebreken in de toestemming

2.3. Bekwaamheid

2.4. Voorwerp

2.5. Vorm

2.6. Bewijs

2.7. Interpretatie

3. Verbintenissen van de verkoper

3.1. Levering

3.2. Vrijwaring voor uitwinning

3.3. Vrijwaring voor verborgen gebreken

3.3.1. Gemeen recht

3.4. Vrijwaring voor gebreken

3.4.1. Consumentenkoop

3.4.2. WAP

4. Verbintenissen van de koper

4.1. Zaak in ontvangst nemen

4.2. Prijs betalen

4.3. Bescherming van de onbetaalde verkoper

5. Einde

5.1. Artikel 1658 BW

5.2. Twee specifieke gronden

5.2.1. Beding van wederinkoop

5.2.2. Vernietiging wegens benadeling

6. Varia

6.1. Verkoop op afbetaling

6.2. Verkoop aan een consument

6.3. Veiling en openbare verkoop

6.4. Overdracht van schuldvordering

6.5. Concessie van alleenverkoop

6.6. Internationale koop