waarom is een paard een edel dier?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
waarom is een paard een edel dier? Door Mind Map: waarom is een paard een edel dier?

1. wat is adel? bron: Oma

2. had Quarles van Uffort (familie)

2.1. woonden ze in een kasteel? hadden ze paarden, zo ja hoeveel? wat betekend adel voor jou? ben jij nog van adel?

3. zijn er nog anderen edelen dieren?

3.1. Overal gezocht maar wij als mensenras hebben dat schijnbaar alleen voorbehouden aan het paard.Dus nee.

4. wat is er zo speciaal aan een paard?

4.1. geen kop maar hoofd, een poten maar benen

5. Het paard was dus een belangrijk hulp- en vervoersmiddel van de mens en een belangrijke strijdmakker voor de soldaten. Het paard stond dicht bij de mens en was de mens altijd van dienst waardoor het paard edel is geworden. Ook was het vroeger zo dat alleen de adel paard reed. Zij konden zich dat permitteren.

5.1. wat beteken permitteren? het kunnen betalen.

6. wat is edel?

6.1. edel betekend de beste .

6.2. wat zijn edele metalen?

6.2.1. metalen die niet snel roesten ( goud, zilver)

6.3. wat zijn edel gassen?

6.3.1. helium, neon, argon, krypton, xenon en radon.

6.4. wat is een edelhert?

6.4.1. groot effen bruingekleurd hert met een prachtig gewei.

6.5. wat zijn edelstenen?

6.5.1. stenen of muneralen die mooi, duurzaam en zeldzaam dus kostbaar zijn. ( diamant)

6.6. wat is ijdel?

6.6.1. heel erg mooi.

6.7. bron: sprectrum jeugd encyclopedie.

7. wat is de geschiedenis van een paard?

7.1. werd gebruikt voor transport bron: wikipedia geschiedenis van een paard.

7.1.1. Het paard is het meest gebruikte dier uit de oorlogsgeschiedenis. Paarden werden gebruikt voor het trekken van strijdwagens en het dragen van soldaten. Door het zwaarder bepantseren van paarden en door de ontwikkeling van de stijgbeugel, werd de cavalerie het belangrijkste militaire onderdeel uit het leger in Europa voor eeuwen.

7.2. een paard was al 4000 jaar geleden een huisdier: rij, last, trekdier en een etenswaar. bron: sprectrum jeugd encyclopedie.

7.2.1. wat is een lastdier? een lastdier is een pakdier, en dier die goederen moet dragen