Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
communicatie Door Mind Map: communicatie

1. professionele communicatie

1.1. realiseren van een duidelijk doel

2. vriendschappelijke communicatie

2.1. geen sprake van een doel, gevoelens staan centraal

3. referentiekader van de verpleegkundige

3.1. algemene samenhang van alle factoren van een persoon, belangrijk voor het kunnen interpreteren van de signalen

3.2. waarden/normen

3.2.1. persoonlijke normen, behoeften en kennis en ervaring spelen hier een grote rol in

4. referentiekader van de patient

4.1. onervarenheid

4.1.1. het aangeven van belevingen van zijn gezondheidsproblematiek en wat dit voor hem betekent

4.2. ervarenheid

4.2.1. hospitalisatie: ander gedrag vertonen door langdurige zorg

4.3. ethische dilemma´s

4.3.1. referentiekaders verschillen, het inlevingsvermogen is moeilijker

5. afdelingscultuur

5.1. regelt het gedrag en de manier van handelen van de individuele verpleegkundige volgends de heersende groepswaarden- en normen

6. aandachtgevend gedrag

6.1. kwaliteit van leven en zorg

6.1.1. oogcontact

6.1.2. lichaamshouding

6.1.2.1. niveauverschil

6.1.3. stiltes

6.1.3.1. functioneel of niet?

6.1.4. kleine verbale aanmoedingingen

6.1.4.1. korte reactie op verhaal

7. parafraseren van de inhoud

7.1. korte samenvatting in eigen woorden op inhoudsniveau

8. reflecteren van gevoelens

8.1. gevoelsniveau

9. samenvatten

9.1. de belangrijkste zaken van een gesprek weergeven

9.1.1. vóór een heel nieuw onderwerp en/of aan het einde van het gehele gesprek

10. luisteren, samenvatten en doorvragen

10.1. actief luisteren

11. proactiviteit

11.1. werkwijze verpleegkundige

11.2. belang

11.2.1. verpleegkundige

11.2.1.1. meer focus op één ding

11.2.2. patient

11.2.2.1. weet waar hij aan toe is

11.3. misverstanden voorkomen

11.3.1. werkwijze van iedereen verschilt

12. valkuilen bij actief luisteren

12.1. toenemende deskundigheid snel een klinische blik

12.2. adviezen of oplossingen

12.3. niet genoeg luisteren

12.4. eigen emoties

13. verbale communicatie

13.1. woorden en/of geluiden

14. non-verbale communicatie

14.1. lichaamshouding, bewegingen en mimiek

15. valkuilen bij communicatie

15.1. stereotiep gedrag

15.2. eerste indruk

15.3. Ad-hoc-hypothese

15.3.1. verhaal verzinnen rondom één enkele waarneming

15.4. halo- en horneffect

15.4.1. sympathiek en antipathie voor iemand hebben

16. vragenstellen

16.1. open vragen

16.2. gesloten vragen

16.2.1. ja/nee vragen voor feitelijk antwoord

16.3. doorvragen/ explorerende vragen

16.3.1. gesprek op gang houden en om te intensiveren

16.4. waarom vragen

16.4.1. geen doorvraag

16.4.1.1. kies waardoor

16.5. suggestieve vragen

16.5.1. vragen vanuit eigen referentiekader

16.5.1.1. stel deze vragen op neutrale toon

16.5.1.2. voorbeeld: U heeft vast veel pijn

17. metacommunicatie

17.1. vaststellen van de procedures

17.2. verduidelijken situatie

17.3. regelen op rationeel niveau

17.3.1. misverstanden op orde stellen

18. hanteren ongewenste intimiteiten

18.1. verbale uitingen

18.1.1. er iets van zeggen

18.2. non-verbale uitingen

18.2.1. zonder het te zeggen laten weten dat dit ongepast is, denk hierbij aan gezichtsuitdrukking

19. assertiviteit en feedback

19.1. subassertief gedrag

19.1.1. te ver doorgaan op dienstbare opstelling en hierdoor niet meer normaal kunnen handelen

19.2. agressief gedrag

19.2.1. primaire reactie op stress

19.3. feedback

19.3.1. positief/negatief

19.3.1.1. veranderbaar gedrag

19.3.2. geven van feedback

19.3.2.1. benoem het gedrag, omschrijf het gevoel, omschrijf het gevolg, omschrijf het gewenste gedrag

19.3.3. ontvangen van feedback

19.3.3.1. actief luisteren, toelichting vragen, bedanken