Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
communicatie Door Mind Map: communicatie

1. valkuilen bij actief luisteren

1.1. toenemende deskundigheid snel een klinische blik

1.2. adviezen of oplossingen

1.3. niet genoeg luisteren

1.4. eigen emoties

2. verbale communicatie

2.1. woorden en/of geluiden

3. non-verbale communicatie

3.1. lichaamshouding, bewegingen en mimiek

4. professionele communicatie

4.1. realiseren van een duidelijk doel

5. vriendschappelijke communicatie

5.1. geen sprake van een doel, gevoelens staan centraal

6. referentiekader van de verpleegkundige

6.1. algemene samenhang van alle factoren van een persoon, belangrijk voor het kunnen interpreteren van de signalen

6.2. waarden/normen

6.2.1. persoonlijke normen, behoeften en kennis en ervaring spelen hier een grote rol in

7. valkuilen bij communicatie

7.1. stereotiep gedrag

7.2. eerste indruk

7.3. Ad-hoc-hypothese

7.3.1. verhaal verzinnen rondom één enkele waarneming

7.4. halo- en horneffect

7.4.1. sympathiek en antipathie voor iemand hebben

8. referentiekader van de patient

8.1. onervarenheid

8.1.1. het aangeven van belevingen van zijn gezondheidsproblematiek en wat dit voor hem betekent

8.2. ervarenheid

8.2.1. hospitalisatie: ander gedrag vertonen door langdurige zorg

8.3. ethische dilemma´s

8.3.1. referentiekaders verschillen, het inlevingsvermogen is moeilijker

9. afdelingscultuur

9.1. regelt het gedrag en de manier van handelen van de individuele verpleegkundige volgends de heersende groepswaarden- en normen

10. aandachtgevend gedrag

10.1. kwaliteit van leven en zorg

10.1.1. oogcontact

10.1.2. lichaamshouding

10.1.2.1. niveauverschil

10.1.3. stiltes

10.1.3.1. functioneel of niet?

10.1.4. kleine verbale aanmoedingingen

10.1.4.1. korte reactie op verhaal

11. vragenstellen

11.1. open vragen

11.2. gesloten vragen

11.2.1. ja/nee vragen voor feitelijk antwoord

11.3. doorvragen/ explorerende vragen

11.3.1. gesprek op gang houden en om te intensiveren

11.4. waarom vragen

11.4.1. geen doorvraag

11.4.1.1. kies waardoor

11.5. suggestieve vragen

11.5.1. vragen vanuit eigen referentiekader

11.5.1.1. stel deze vragen op neutrale toon

11.5.1.2. voorbeeld: U heeft vast veel pijn

12. parafraseren van de inhoud

12.1. korte samenvatting in eigen woorden op inhoudsniveau

13. reflecteren van gevoelens

13.1. gevoelsniveau

14. samenvatten

14.1. de belangrijkste zaken van een gesprek weergeven

14.1.1. vóór een heel nieuw onderwerp en/of aan het einde van het gehele gesprek

15. luisteren, samenvatten en doorvragen

15.1. actief luisteren

16. metacommunicatie

16.1. vaststellen van de procedures

16.2. verduidelijken situatie

16.3. regelen op rationeel niveau

16.3.1. misverstanden op orde stellen

17. hanteren ongewenste intimiteiten

17.1. verbale uitingen

17.1.1. er iets van zeggen

17.2. non-verbale uitingen

17.2.1. zonder het te zeggen laten weten dat dit ongepast is, denk hierbij aan gezichtsuitdrukking

18. assertiviteit en feedback

18.1. subassertief gedrag

18.1.1. te ver doorgaan op dienstbare opstelling en hierdoor niet meer normaal kunnen handelen

18.2. agressief gedrag

18.2.1. primaire reactie op stress

18.3. feedback

18.3.1. positief/negatief

18.3.1.1. veranderbaar gedrag

18.3.2. geven van feedback

18.3.2.1. benoem het gedrag, omschrijf het gevoel, omschrijf het gevolg, omschrijf het gewenste gedrag

18.3.3. ontvangen van feedback

18.3.3.1. actief luisteren, toelichting vragen, bedanken

19. proactiviteit

19.1. werkwijze verpleegkundige

19.2. belang

19.2.1. verpleegkundige

19.2.1.1. meer focus op één ding

19.2.2. patient

19.2.2.1. weet waar hij aan toe is

19.3. misverstanden voorkomen

19.3.1. werkwijze van iedereen verschilt