Het implementeren van de kennisbasis ICT in het nieuwe curriculum van de vakgroep Spaans (2012-2013)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Het implementeren van de kennisbasis ICT in het nieuwe curriculum van de vakgroep Spaans (2012-2013) Door Mind Map: Het implementeren van de kennisbasis ICT in het nieuwe curriculum van de vakgroep Spaans (2012-2013)

1. Vak/vakdidactiek

1.1. Lengua 1

1.2. Lengua 2

1.2.1. Verblijf

1.2.1.1. Weblog, Photo Story, Youtube

1.2.2. Videoconferencia

1.2.2.1. Skype, google docs

1.2.3. Charlas

1.2.3.1. Voicemailboard

1.3. Lengua 3

1.4. Trayecto

1.5. Conociendo Hispanoamérica

1.5.1. Hot Potatoes

1.6. KLV Spanje

1.7. Arte en letras

1.8. Literatuur

1.9. Vakdidactiek 1

1.10. Vakdidactiek 2

1.10.1. Nieuw knooppunt

1.11. Vakdidactiek 3

1.11.1. SmartBoard software, TalenQuest

2. Kennisbasis ICT

2.1. 0. Attitude

2.2. 1. Instrumentele vaardigheden

2.3. 2. Informatievaardigheden

2.4. 3. Algemene didactiek

2.5. 4. Arrangeren en ontwikkelen

3. Professionalisering vakgroep Spaans

3.1. uitgangspunt: "Practice what you preach"

3.1.1. Beter gebruikmaken van het SmartBoard (via deze link downloaden en doornemen voor training 30 juni 2011)

3.1.2. Kennismaken met ICT mogelijkheden voor het nieuwe curriculum (via deze link downloaden en doornemen voor de training van 30 juni 2011)

4. Beroep

5. De kennisbasis ICT opnemen in de studiehandleidingen