Zorg

Zorg, anders naar morgen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Zorg Door Mind Map: Zorg

1. Kennisuitwisseling

1.1. Opleidingsinstituten

1.2. Congressen

1.3. Nascholing

1.4. Productlancering

1.5. Lancering van publicaties

1.6. Afstudeerpresentaties

2. Partners

2.1. Seats2Meet

2.1.1. www.seats2meet.com

2.2. Ziekenhuizen

2.3. Huis der Nederlanden

2.4. Leveranciers medische en faciliterende hulmpmiddelen

2.5. Verzekeringsmaatschappij

3. Ondersteuning

3.1. Medisch secretaresses

3.2. Adviseur

4. Lifestyle

4.1. Voedingsdeskundigen

4.1.1. Dietisten

4.2. Personal Trainers

4.3. Masseur

5. Zorgaanbieders

5.1. Regulier

5.1.1. Huisarts

5.1.1.1. Open spreekuur

5.1.1.2. Flexibel aanbieden spreekuren

5.1.1.3. Onderlinge samenwerking

5.1.2. Fysiotherapie

5.1.3. Psycholoog

5.1.4. Opticien

5.1.5. Audicien

5.1.6. chirurg

5.1.6.1. Intake

5.1.6.2. Controle

5.1.7. Arbodienst

5.2. Prefentief

5.2.1. Tropenspreekuur

5.2.1.1. GGD

5.2.2. Consultatiebureau

5.2.3. Algeheel gezondheidsonderzoek

5.2.3.1. Van verzekerning

5.2.3.2. Algemeen

5.3. Alternatief

5.3.1. Kinesiologie

5.3.2. Accupunctuur

5.4. Welzijn

5.4.1. AA-bijeenkomsten

5.4.2. Maatschappelijk werk

5.4.3. Buurtzorg, Thuiszorg