Netwerken HNP

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Netwerken HNP Door Mind Map: Netwerken HNP

1. Biodiversiteit

1.1. Vanguard

1.2. CEMR

2. Energie & Klimaat

2.1. AIR

2.2. NUVit

2.3. ERIAFF

2.4. IMPEL

2.5. Vanguard

2.6. CEMR

3. Innovatie/kennis

3.1. ERRIN

3.2. KIC's

3.3. S3-platform

3.4. Vanguard

3.5. CEMR

4. Regio/stedelijk

4.1. AER

4.2. AEBR

4.3. CEMR

4.4. CPMR

4.5. EGTC Platform

4.6. Eurocities

4.7. NSRP

4.8. Vanguard

5. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

5.1. PURPLE

5.2. EIP AGRI

5.3. ERIAFF

5.4. CEMR

6. Cohesiebeleid

6.1. EPSON

6.2. CEMR

7. Circulaire Economie

7.1. CEMR

8. Transport

8.1. TEN-T

8.2. POLIS

8.3. ERTICO

8.4. CEMR

8.5. EGTC Rhine Alpine

9. Overig

9.1. ELO

9.2. ECRN

9.3. Europa Nostra

9.4. NEREUS

9.5. CEMR

10. Toelichting

10.1. Toelichting HNP-netwerkkaart Hiernaast ziet u de HNP-netwerkkaart. Deze netwerkkaart geeft op een eenvoudige en overzichtelijke manier weer in welke Europese netwerken Nederlandse regio's participeren. Per beleidsterrein zijn netwerken genoemd waar Nederlandse regio's in participeren. De beleidsterreinen zijn: 1. Biodiversiteit 2. Regio/stedelijk 3. Cohesiebeleid 4. Gemeenschappelijk landbouwbeleid 5. Innovatie/kennis 6. Transport 7. Circulaire economie 8. Energie & Klimaat 9. Overig Hoe de HNP-netwerkkaart te gebruiken: Door op het bolletje naast het beleidsterrein te klikken wordt een lijst uitgeklapt met netwerken die relevant zijn voor het betreffende beleidsterrein. U kunt per netwerk vinden welke regio's en provincies participeren in het netwerk door naast de naam van de organisatie te klikken op het icoon met de drie strepen. U kunt de website van het netwerk bezoeken door naast de naam van de organisatie te klikken op het icoon met het pijltje.