QUY TRÌNH THU MUA NÔNG SẢN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUY TRÌNH THU MUA NÔNG SẢN by Mind Map: QUY TRÌNH THU MUA NÔNG SẢN

1. B4: Thuê kho bãi

1.1. hợp đồng thuê kho

1.1.1. được ký kết dựa trên thời gian cần thiết trữ hàng cần xuất khẩu hoặc ký két dài hạn đối với các mặt hàng cần tồn trữ nhiều, tồn kho, thời gian bảo quản lâu

1.2. chi phí thuê kho

1.2.1. chi phí thuê diện tích kho

1.2.2. thời gian thuê kho

1.2.3. chi phí bốc dỡ hàng hóa

1.2.4. chi phí cân xe

1.2.5. chi phí bảo vệ hàng hóa an toàn

2. B5: Nhập hàng vào kho

2.1. khi hàng đến kho, nhân viên phụ trách nhập hàng lấy mẫu để kiểm tra lại, nếu đúng tiêu chuẩn sẽ nhập hàng vào kho

2.2. thực hiện tính toán chi phí cân xe

2.2.1. * khối lượng hàng nhập = khố lượng cân lần đầu - khối lượng cân lần sau

2.2.2. * khối lượng hàng thực nhập = khối lượng hàng nhập - tổng khối lượng bao bì

2.3. thống kê khối lượng hàng nhập để làm phiếu nhập kho

2.4. thống kê khối lượng hàng thực nhập để công ty petrolimex tiến hành thanh toán cho công ty trung gian

3. B1: Đưa ra các tiêu chuẩn của các mặt hàng nông sản

3.1. Về độ ẩm

3.2. Tạp chất

3.3. Đóng bao phân phối

3.4. Dung trọng

4. B2: Thu mua nông sản

4.1. công ty trung gian là nguồn cung cấp nông sản cho các chi nhánh của công ty Petrolimex

4.2. công ty trung gian mua nông sản dựa trên các tiêu chuẩn mà công ty petrolimex đưa ra cho từng mặt hàng

4.3. giá mua được công ty petrolimex tham khảo qua các đối thủ cạnh tranh, giá trên thị trường và đưa ra mức giá hợp lí

5. B3: Kí kết hợp đồng mua bán

5.1. phần đầu hợp đồng

5.1.1. tiêu đề hợp đồng ,số hợp đồng,ngày tháng ký hợp đồng,...

5.2. phần nội dung hợp đồng

5.2.1. hàng hóa, quy cách, bao bì

5.2.2. Địa điểm, thời gian , phương thức giao nhận

5.2.3. phương thức thanh toán

5.2.4. kiểm tra, phân loại, xử lý hàng hóa không đạt chất lượng

5.2.5. trách nhiệm của bên giao hàng

5.2.6. điều khoản chung

5.3. phần cuối hợp đồng

5.3.1. chữ ký, đóng dấu của người đại diện 2 bên