Samoefikasnost

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samoefikasnost by Mind Map: Samoefikasnost

1. Odakle dolazi?

1.1. Iskustva

1.1.1. Prošla postignuća

1.2. Imitiranje

1.2.1. Utjecaj socijalnih modela na samoefikasnost

1.3. Verbalna persuazija

1.3.1. Ohrabrivanje od strane drugih ljudi

1.4. Fiziološki i emocionalni faktori

1.4.1. Fiziološke pojave i emocije (strah, ljutnja)

2. Na što utječe?

2.1. Postupci koje činimo

2.1.1. Činimo stvari za koje smo uvjereni da nas vode cilju

2.2. Motivacija

2.2.1. Trud koji ulažemo u izvršavanje zadataka

2.3. Percepcija

2.3.1. Niska samoefikasnost izaziva osjećaj da je neki zadatak teže izvršiti nego što zapravo je

2.4. Ustrajnost kod neuspjeha

2.4.1. Nepokolebljivost/odustajanje kod suočavanja sa neuspjehom

3. Kako je povećati?

3.1. Postavljanjem realnih ciljeva i njihovim ostvarenjem

4. Što je to?

4.1. Vjerovanje u vlastite potencijale da se ostvari željeni cilj