ANATOMIA DE LA PELL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ANATOMIA DE LA PELL by Mind Map: ANATOMIA DE LA PELL

1. EPIDERMIS

1.1. Formada per 5 capes:

1.1.1. Estrat germinatiu

1.1.1.1. Trobem dos tipus de cèl·lules especials:

1.1.1.1.1. Melanòcits

1.1.1.1.2. Queratinòcits

1.1.2. Estrat espinós

1.1.2.1. Trobem dos tipus de cèl·lules especials:

1.1.2.1.1. Queratinòcits

1.1.2.1.2. Cèl·lules de Langerhans

1.1.3. Estrat granulós

1.1.3.1. Format per 2 o 3 files de:

1.1.3.1.1. Queratinòcits

1.1.4. Estrat lúcid

1.1.4.1. Format per diferents capes de:

1.1.4.1.1. Queratinòcits morts i molt aplanats i transparents, sense nucli

1.1.5. Estrat corni

1.1.5.1. Queratinòcits

1.1.5.1.1. Plens de:

1.1.5.2. Queratina, morts aplanats i sense nucli

2. DERMIS

2.1. Formada per:

2.1.1. Teixit conjuntiu

2.1.1.1. Aquest teixit conté:

2.1.1.1.1. Fibres de col·lagen

2.1.1.1.2. Fibres elàstiques

2.2. Podem diferenciar 2 estrats:

2.2.1. Dermis papil·lar

2.2.1.1. Té papil·les

2.2.2. Dermis reticular

2.2.2.1. Té una elevada quantitat de:

2.2.2.1.1. Vasos sanguinis

2.2.2.1.2. Limfàtics

2.2.2.1.3. Terminacions nervioses

2.2.2.2. Conté:

2.2.2.2.1. Fol·licles pilosos

2.2.2.2.2. Glàndules sebàcies

2.2.2.2.3. Glàndules sudorípares

3. HIPODERMIS

3.1. Formada majoritàriament per:

3.1.1. Teixit adipós

3.1.1.1. Format per cèl·lules anomenades:

3.1.1.1.1. Adipòcits

3.2. Tipus:

3.2.1. Pèl

3.2.1.1. Parts:

3.2.1.1.1. Tija del pèl

3.2.1.2. Estan associats a:

3.2.1.2.1. Glàndules sebàcies

3.2.1.2.2. Múscul erector del pèl

3.2.2. Ungles

3.2.2.1. Formades per:

3.2.2.1.1. Queratina

3.2.2.2. Parts:

3.2.2.2.1. Arrel

3.2.2.2.2. Cos

3.2.2.2.3. Extrem lliure

3.2.3. Glàndules

3.2.3.1. Sudorípares

3.2.3.1.1. Tipus:

3.2.3.1.2. Sudorípares modificades

3.2.3.2. Sebàcies

3.2.3.2.1. Associades a:

3.2.4. Receptors

3.2.4.1. Tipus segons els estímuls que reben:

3.2.4.1.1. Tacte

3.2.4.1.2. Dolor

3.2.4.1.3. Pressió

3.2.4.1.4. Temperatura