Екологічні проблеми

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Екологічні проблеми by Mind Map: Екологічні проблеми

1. Забруднення атмосфери

1.1. радіоактивне

1.2. хімічне

1.3. механічне

1.4. теплове

2. Забруднення гідросфери

2.1. забруднення поверхневих вод

2.2. забруднення підземних вод

2.3. забруднення морів і океанів

3. Забруднення ґрунтів

3.1. ерозія

3.2. дефляція

3.3. вторинне засолення

3.4. заболочування

4. Біотичні проблеми

4.1. зменшення рослинності

4.2. деградація лісів

4.3. пасовищна (екологія)дигресія

4.4. скорочення видової різноманітності