,BÖLÜNEBİLME KURALLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
,BÖLÜNEBİLME KURALLARI by Mind Map: ,BÖLÜNEBİLME KURALLARI

1. 10 ile bölünebilme

1.1. Son rakamı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür.

1.1.1. 8976 sayısının 10 ile bölümünden kalan 6 dır.

2. 11 ile bölünebilme

2.1. Bir sayının 11 ile bölünebilmesi incelenirken, sayının rakamları birler basamağından başlanarak sola doğru +,-+.....+,-+ şeklinde işaretlenip toplanır.

2.1.1. M 6 7 M beş basamaklı sayısı 11 ile kalansız bölünebildiğine göre M kaçtır?

3. 9 ile bölünebilme

3.1. Rakanları toplamı 9 un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür.

4. ÖNEMLİ

4.1. a ve b aralarında asal sayı olsun a ve b` ye aryrı ayrı tam bölünebilen sayılar, a.b çarpımında tam bölünür. Örneğin;

4.1.1. 2 ve 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile tam bölünür.

4.1.2. 3 ve 4 ile bölünebilen sayılar 12 ile tam bölünür.

4.1.3. 3 ve 5 ile bölünebilen sayılar 15 ile tam bölünür.

4.1.4. 3 ve 10 ile bölünebilen sayılar 30 ile tam bölünür.

4.1.5. 4 ve 9 ile bölünebilen sayılar 36 ile tam bölünür.

4.1.6. 5 ve 9 ile bölünebilen sayılar 45 ile tam bölünür.

5. 2 ile bölünebilme

5.1. Birler basamağı çift [ 2,4,6,8] olan sayılar 2 ile tam bölünür.

6. 3 ile bölünebilme

6.1. Rakamları toplamı 3 veya 3 ün katı olan sayılar 3` e bölünür.

7. 4 ile bölünebilme

7.1. Son iki basamağı 00 veya 4 ün katı olan sayılar 4 e bölünür.

8. 5 ile bölünebilme

8.1. Birler basamağı 0 veya 5 ile tam bölünür.

9. 8 ile bölünebilme

9.1. Son üç basamağı 000 yada 8 in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür.