Anatonomia de la pell

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anatonomia de la pell by Mind Map: Anatonomia de la pell

1. Epidermis

1.1. Formada per 5 capes

1.1.1. Estrat germinatiu

1.1.1.1. 2 tipus de cèl·lules

1.1.1.1.1. Melanòcits

1.1.1.1.2. Queratinòcits

1.1.2. Estrat espinós

1.1.2.1. 2 tipus de cèl·lules

1.1.2.1.1. Queratinòcits

1.1.2.1.2. Cèl·lules de Langerhans

1.1.3. Estrat granulós

1.1.3.1. Format per

1.1.3.1.1. 2 o 3 files de Queratinòcits

1.1.4. Estrat lúcid

1.1.4.1. Format per

1.1.4.1.1. Diferenets files de Queratinòcits

1.1.5. Estrat corni

1.1.5.1. Queratinòcits

1.1.5.1.1. Plens de queratina, morts i plans, sense nucli

2. Dermis

2.1. Formada per

2.1.1. Teixit conjuntiu

2.1.1.1. Conté:

2.1.1.1.1. Fibres elàstiques

2.1.1.1.2. Fibres de col·lagen

2.2. Diferenciam 2 estrats

2.2.1. Dermis papil·lar

2.2.1.1. Té papil·les

2.2.2. Dermis reticular

2.2.2.1. Té una elevada quantitat de:

2.2.2.1.1. Vasos sanguinis

2.2.2.1.2. Limfàtics

2.2.2.1.3. Terminacions nervioses

2.2.2.2. Conté:

2.2.2.2.1. Fol·licle pilós

2.2.2.2.2. Glàndules sebàcies

2.2.2.2.3. Glàndules sudorípares

3. Hipodermis

3.1. Formada per

3.1.1. Teixit adipós

3.1.1.1. Format per

3.1.1.1.1. Adipòcits