LEKI PRZECIWNADCIŚNIENIOWE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LEKI PRZECIWNADCIŚNIENIOWE by Mind Map: LEKI PRZECIWNADCIŚNIENIOWE

1. środki sympatoplegiczne

1.1. działające ośrodkowo

1.1.1. METYLDOPA

1.1.2. KLONIDYNA

1.2. antagoniśći receptorów adrenergicznych

1.2.1. blokery receptora beta

1.2.1.1. kardioselektywne

1.2.1.1.1. METOPROLOL I ATENOLOL

1.2.1.2. selektywny,krótki T1/2

1.2.1.2.1. ESMOLOL

1.2.1.3. naczyniorozszerzające

1.2.1.3.1. LABETALOL,KARWEDILOL,NEBIWOLOL,CELIPROLOL

1.2.1.4. częściowi agoniści

1.2.1.4.1. PINDOLOL,ACEBUTOLOL,PENBUTOLOL

1.2.1.5. długie T1/2

1.2.1.5.1. NADOLOL,KARTEOLOL,BETAKSOLOL,BISOPROLOL

1.2.1.6. nieselektywny

1.2.1.6.1. PROPRANOLOL

1.2.2. blokery receptora alfa1

1.2.2.1. PRAZOSYNA

1.2.2.2. TERAZOSYNA

1.2.2.3. DOKSAZOSYNA

2. środki bezpośrednio naczyniorozszerzające

2.1. blokery kanału wapniowego

2.1.1. POCHODNE DIHYDROPIRYDYNY

2.1.1.1. AMLODYPINA

2.1.1.2. LACYDYPINA

2.1.1.3. NIFEDYPINA

2.1.2. NIEDIHYDROPIRYDYNOWE

2.1.2.1. DILTIAZEM

2.1.2.2. WERAPAMIL

2.2. azotany

2.3. mechanizm działania

2.3.1. uwalnianie NO z leku lub śródbłonka

2.3.1.1. nitroprusydek,

2.3.1.2. hydralazyna

2.3.1.3. azotany

2.3.1.4. histamina

2.3.1.5. Ach

2.3.2. zmniejszenie napływu jonów wapnia

2.3.2.1. werapamil

2.3.2.2. dilitazem

2.3.2.3. nifedypina

2.3.3. hiperpolaryzacja błony komórkowej m.gładkich poprzez otwarcie kanałów potasowych

2.3.3.1. minoksydyl

2.3.3.2. diazoksyd

2.3.4. aktywacja receptorów dopaminowych

2.3.4.1. fenolodopam(nerki)

3. leki moczopędne

3.1. diuretki pętlowe

3.1.1. FUROSEMID

3.1.2. TORASEMID

3.1.3. BUMETANID

3.2. tiazydy

3.2.1. HYDROCHLOROTIAZYD

3.3. tiazydopodobne

3.3.1. CHLORTALIDON

3.3.2. INDAPAMID

3.4. oszczędzające potas

3.4.1. EPLERENON

3.4.2. SPIRONOLAKTON

4. środki blokujące produkcje lub działanie angiotensyny

4.1. ACEI

4.1.1. KAPTOPRYL

4.1.2. ENALAPRYL

4.1.3. LIZYNOPRYL

4.1.4. benazepryl,fozynopryl,moeksipryl,peridopryl,chinapryl,ramipryl,trandolapryl

4.1.5. RAMIPRYL

4.1.6. PERYNDOPRYL

4.2. ARB

4.2.1. LOSARTAN

4.2.2. WALSARTAN

4.2.3. KANDESARTAN

4.3. inhibitor reniny

4.3.1. ALISKIREN