Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Εκπαιδευτικά Λογισμικά by Mind Map: Εκπαιδευτικά Λογισμικά

1. Εφαρμογές

1.1. CD-ROM/DVD

1.2. Δικτυακός Τόπος

1.2.1. Chat, forums, video conference

1.3. Ρομποτική

1.4. Κειμενογράφος

1.4.1. Cognitive tool

2. ΤΠΕ

3. Κατηγορίες

3.1. Θεωρίες μάθησης

3.2. Αναλυτικό Πρόγραμμα

3.3. Τεχνολογίες Ανάπτυξης

3.4. Παιδαγωγικά Ρεύματα Χρήσης

4. Εργαλεία

5. Μάθηση

6. Διδασκαλία

7. Παραδείγματα

7.1. Φωτόδεντρο

7.2. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

7.3. Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο

7.4. e-me

7.5. AESOP