Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завд...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань. Валідність систем оцінки знань. Формувальне оцінювання та засоби для його впровадження. by Mind Map: Системи тестування,  використання тестів для  різних видів контролю,  проектування тестових  завдань. Валідність систем  оцінки знань. Формувальне  оцінювання та засоби для  його впровадження.

1. Класифікація тестів

1.1. Тести. Класифікація тестів https://www.mindmeister.com/346004803/_

2. Приклади навчальних тестів

2.1. https://learningapps.org/display?v=pd7kj3b7k16

3. Статті

3.1. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-3/92-97.pdf

3.2. http://moodle.ndu.edu.ua/file.php/1/Fetisov_komp_tehnol_v-testuvanni.pdf

4. Відеоматеріали

4.1. Тестування за допомогою Форм Google

4.2. Google Форм Создание тестов

5. Основні поняття

5.1. Контроль означає виявлення і вимірювання рівня і якості знань, обсягу праці студента

5.2. Тест - інструмент, що складається із кваліметрично вивіреної системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення та завчасно спроектованої обробки й аналізу результатів, призначених для вимірювання якостей та властивостей особистості, зміни яких можливі в процесі систематичного навчання.

5.3. Валідність (бід англ. valid — дійсний, маючий силу, придатний) — це комплексна характеристика методики (тесту), що відбиває інформацію про коло досліджуваних явищ, а також міру репрезентативності процедури дослідження по відношенню до них.

5.4. Тестування — метод дослідження, який дуже часто застосовується в психолого-педагогічних дослідженнях.

5.4.1. За допомогою тестів порівнюються рівні оволодіння будь-якими видами діяльності.

5.5. Оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень студента в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

5.5.1. Open the Theme menu from the bottom of your map editor to change your map theme

5.5.2. Create a presentation of your mind map by clicking the presentation icon in the bottom left corner of your screen

5.5.2.1. Simply hold down COMMAND i.e. CTRL and Click & Drag to create a slide for one or multiple topics

5.5.2.2. Set transitions for your slides

5.5.2.3. Click "Start Slideshow" to view your presentation

5.5.3. Open the Sharing Settings from the bottom of your map editor to share the map with a friend or publish it to the web

5.5.3.1. You can share your map with anyone via email

5.5.3.2. You can publish your map and enable anyone with an internet access to find it

5.5.3.3. You can embed your map on a blog or website