ทำไม K pop ถึงมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทำไม K pop ถึงมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทย by Mind Map: ทำไม K pop ถึงมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทย

1. K pop มีความนิยมด้านใดบ้าง

1.1. พฤติกรรม

1.2. ธุรกิจบันเทิง

1.3. เศรษฐกิจ

1.4. สังคม

1.5. การศึกษา

2. ความนิยมในวงการ K pop มีสาเหตุมาจากอะไร

2.1. รูปลักษณ์ของศิลปิน

2.2. การตีตลาดเพลงในประเทศอื่น

2.3. แนวเพลงที่ติดหูน่าฟัง

2.4. ท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์

3. ความนิยมของ K pop ส่งผลดีหรือเสียกับวัยรุ่นไทยอย่างไร

3.1. ผลดี

3.1.1. เป็นแรงบันดาลใจ

3.1.2. ได้ฝึกภาษา

3.1.3. รู้จักเก็บเงิน

3.1.4. เจอเพื่อนใหม่ๆ ได้เข้าสังคมใหม่ๆ

3.2. ผลเสีย

3.2.1. ถูกมองว่าไม่รักชาติ

3.2.2. การก้าวร้าวในโซเชี่ยล

4. แนวเพลง K pop เป็นแนวเพลงแบบใด

4.1. EDM

4.2. Rap

4.3. R&B

4.4. Hip Hop

4.5. Balllad