ทำไม K pop ถึงมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทำไม K pop ถึงมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทย by Mind Map: ทำไม K pop ถึงมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทย

1. ความนิยมของ K pop ส่งผลดีหรือเสียกับวัยรุ่นไทยอย่างไร

1.1. ผลดี

1.1.1. เป็นแรงบันดาลใจ

1.1.2. ได้ฝึกภาษา

1.1.3. รู้จักเก็บเงิน

1.1.4. เจอเพื่อนใหม่ๆ ได้เข้าสังคมใหม่ๆ

1.2. ผลเสีย

1.2.1. ถูกมองว่าไม่รักชาติ

1.2.2. การก้าวร้าวในโซเชี่ยล

2. แนวเพลง K pop เป็นแนวเพลงแบบใด

2.1. EDM

2.2. Rap

2.3. R&B

2.4. Hip Hop

2.5. Balllad

3. K pop มีความนิยมด้านใดบ้าง

3.1. พฤติกรรม

3.2. ธุรกิจบันเทิง

3.3. เศรษฐกิจ

3.4. สังคม

3.5. การศึกษา

4. ความนิยมในวงการ K pop มีสาเหตุมาจากอะไร

4.1. รูปลักษณ์ของศิลปิน

4.2. การตีตลาดเพลงในประเทศอื่น

4.3. แนวเพลงที่ติดหูน่าฟัง

4.4. ท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์