ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN DIALOG PERADABAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN DIALOG PERADABAN by Mind Map: ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN DIALOG PERADABAN

1. HEGEMONI BARAT

1.1. Hegemoni merujuk kepada penguasaan ke atas satu negara dan kumpulan lain

1.2. Berlaku melalui penguasaan ekonomi, politik dan sosiobudaya

2. Globalisasi

2.1. Globalisasi ditakrifkan sebagai fenomena dunia seakan makin kecil akibat kepantasan perkembangan teknologi maklumat

2.2. Melalui globalisasi,maka dunia tidak lagi mempunyai sempadan

2.3. Pengaruh globalisasi juga menjangkau sempadan ekonomi,teknologi,bahasa,budaya dan teknologi siber

3. IMPERIALISME BAHARU

3.1. Imperialisme merujuk kepada fenomena kebangkitan semula ketamakan Barat untuk meluaskan semula hegemoni ke atas masyarakat dunia

3.2. Mengambil tindakan dengan unilateral dengan membelakangi PBB

3.3. Memperalatkan hujah memerangi keganasan antarabangsa untuk menguasai negara lain

4. Hakikat Globalisasi

4.1. Memungkinkan pemindahan nilai-nilai hidup,terutamanya cara fikir dan tindakan satu daerah dunia ke daerah lain

4.2. Proses globalisasi berlaku secara tidak adil dan tidak seimbang kerana dasar globalisasi kerap didominasi oleh negara-negara maju

4.3. Globalisasi memungkinkan terjadi jurang yang amat ketara antara negara kaya dengan negara miskin