Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Model: by Mind Map: Model:

1. Begeleiders:

1.1. Onduidelijkheid beleid

1.2. Kennis doelgroep

1.3. Onduidelijkheid wettelijke kaders

1.4. Professionals

2. Beleid:

2.1. Kloppend-niet kloppend

2.2. Werkbaar-onwerkbaar

2.3. Wettelijke kaders

2.4. RIBW Brabant breed

3. Wettelijke kaders:

3.1. Afbakenen van harddrugsbezit

3.2. Maatschappelijke problemen