Žák s Asperegerovým syndormem

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Žák s Asperegerovým syndormem by Mind Map: Žák  s Asperegerovým syndormem

1. Možnost zažití úspěchu

2. Rodina

2.1. Výpomoc?

2.1.1. Hlídání

2.1.2. Menší pracovní úvazek jednoho z rodičů

2.2. Rozvoj dovedností

2.3. Sourozenci

2.3.1. Je nutné se též dostatečně věnovat i ostatním dětem

2.3.2. Nácviky sociálních a komunikačních a náročných emocionálních dovedností

2.3.2.1. Terapeutická

3. Přecitlivělost k vjemům

3.1. Přetížení organismu

3.1.1. VÝBUCH

3.1.1.1. Řešení situace

3.1.1.1.1. Odchod z místnosti

3.1.1.1.2. Nechat žáka ekcelovat v tom, v čem je jeho většinou velmi detailně orientovaný zájem - projektová činnost, etc.

4. Pro dobré fungování ve škole i v běžných situacích je nutná strukturovanost, stejnost, předvídatelnost

5. SPC/PPP

5.1. IVP

5.2. Diagnostikuje dítě, je první kdo může škole i rodině dát informaci o tom, jak s dítětem vhodně pracovat,

6. Škola

6.1. Učitel

6.1.1. Tvoří výuku tak, aby byla předvídatelná, pokud žák reaguje negativně na neúspěch, musí vyučující postupovat tak, aby se případný neúspěch dávkoval po menších dávkách, případně v začátcích pracoval učitel s motivací žáka a jeho často specifickými zájmy

6.2. Asistent pedagoga

6.2.1. Spolupracuje s učitelem na obsahu výuky, má možnost žáka lépe poznat a vytipovat, které situace jsou pro žáka těžko zvladatelné, může v krizových situacích žáka odvést z místnosti, případně tvořit vizualizace postupů práce, pracovat s emocemi žáka. Je jeden z nejdůležitějších článků dobré spolupráce mezi školou a rodinou, učitelem a žákem i může pomoci žákovi se situacemi v kolektivu.

6.3. Školní speciální pedagog

6.3.1. Může v rámci náprav s žákem pracovat na oblastech, v kterých má problém

6.4. Školní psycholog

6.4.1. Pokud jej škola má, ne v každé je to běžné, může s žákem probrat problémové chování, vztahy ve třídě, pracovat s ním na zvládání kritických situací.