Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Itä-Suomen yliopiston some-suositukset - arviointia, Harto Pönkä, 10.6.2011 by Mind Map: Itä-Suomen yliopiston some-suositukset - arviointia, Harto Pönkä, 10.6.2011
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Itä-Suomen yliopiston some-suositukset - arviointia, Harto Pönkä, 10.6.2011

Twitter-kommentteja #uefsome:

@helenakan

@tikrumurr

Yhteenveto: varauksellinen vastaanotto, viestintäyksikkö nousssut esiin

Suositusten sisällön arviointia

Johdanto

Sosiaalisen median monet muodot ja mahdollisuudet

Turvallisuus ja tietoturvariskien tunnistaminen

Käytön linjaukset Itä-Suomen yliopistossa

Sosiaalinen media tutkijan työssä ja tutkimustiedon jakamisen kanavana

Sosiaalinen media opetuksessa ja opiskelussa

Sosiaalinen media yliopiston viestinnässä ja markkinoinnissa

Seuranta, reagointi ja vaikuttavuuden mittaaminen

Tukipalvelut ja koulutus

Liite: tietoturvan muistilista

Yleistä

Lähtökohta: kuka laatii? Yliopistossa mennään hierarkisen mallin mukaan, joka ei välttämättä vastaa käytännön tarpeita - suosituksissa painottuu tekijöidensä vastuualat. Ryhmästä puuttui tutkimus- ja opiskelijaedustus.

Malli on vahvasti ylhäältä alaspäin. Rehtori -> työryhmä -> työntekijät & opiskelijat

Rakenteltaan enemmän kirja kuin suositus, pituus 15 sivua. Olisi voinut tehdä selkeitä nostoja tärkeistä asioista.

Systemaattinen, yksityiskohtainen, monipuolinen

Osin ristiriitainen, esim. henkilökohtainen vapaa somen käyttö vs. ilmoitusvelvollisuus työroolissa toimimisesta

Selvä kytkös viestintäohjelmaan 2011-2015

Viestintäyksikkö tulee voimakkaasti esille, paljon vartiana

Selvät lähteet ja lisätietolinkit

Sosiaalisen median keskeisyys nykypäivänä? vrt. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Professori+Sosiaalinen+media+unohtunut+opettajankoulutuksessa/1135266782638

Mitä jäi puuttumaan?

Merkkien selitykset:

Tarpeellinen kohta, joka puolustaa paikkaansa!

Ongelmallinen tai monitulkinnainen kohta, jota olisi voinut vielä hioa.

Tämän olisin jättänyt osittain tai kokonaan pois.

Harton kommentti

Suositukset netissä: http://www.uef.fi/some/

PDF: http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=63922691-5ad3-461d-91d2-5f3501bae287&groupId=1614588&p_l_id=1616119