A 21. század iskolája

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A 21. század iskolája by Mind Map: A 21. század iskolája

1. A tanár

1.1. Mentor

1.2. Moderátor

1.3. Facilitátor

2. A tanulás

2.1. life-long learning

2.2. csoportos munkavégzés

2.2.1. kooperatív tanulás

2.3. kreativitás

2.4. interaktivitás

3. Esélyegyenlőség

3.1. differenciálás

3.2. inklúzió

3.3. multikulturalizmus

4. Kompetenciafejlesztés

4.1. önálló tanulás

4.2. anyanyelvi kommunikáció

4.3. idegennyelvi kommunikáció

4.4. esztétikai-művészeti tudatosság

4.5. természettudományos kompetencia

4.6. digitális kompetencia

4.7. szociális és állampolgári kompetencia

4.8. kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia

4.9. matematikai kompetencia

5. IKT-integráció

5.1. digitális oktatás

5.2. interaktív tábla

5.3. digitális tananyagok

5.4. E-napló

5.5. tanulást segítő applikációk

5.6. online tesztek